Poliţiştii pot primi majorarea de 75% pentru supravegherea copiilor

în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Spunem probleme grave, pentru că nu mai este nicio noutate modalitatea reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne de a tărăgăna aplicarea drepturilor poliţiştilor şi de a ciunti de oriunde se poate, doar, doar mai fac o economie la buget.

Nu mai târziu de acum câteva zile, au fost transmise „nişte precizări”, care nu au nicio valoare juridică, de la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române către unităţile de poliţie subordonate din teritoriu, prin care se indică în mod expres faptul că, nu contează ce scrie în O.U.G. 147/2020 şi modalitatea legală de acordare a majorării de 75%, ci trebuie urmate îndrumările indicate de către structura centrală, în sensul în care limitează acordarea majorării decât dacă ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în domeniul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Având în vedere situaţia creată şi faptul că nu este pentru prima dată când se procedează de această manieră, în ceea ce priveşte drepturile colegilor nostri, am avut mai multe discuţii cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne şi cei ai Inspectoratului General al Poliţiei Române, prin care am încercat să lămurim şi să îi facem să perceapă cadrul legal în vigoare, aşa cum este prevăzut şi nu prin interpretări abuzive care aduc mari prejudicii finaciare colegilor.

Aşadar, conform prevederilor O.U.G. 147/2020, toţi poliţiştii care se încadrează în condiţiile de acordare a majorării salariale în cunatum de 75% pentru supravegherea copiilor, pe perioada stării de alertă, în condiţiile închiderii unităţilor şscolare pentru situaţii epidemiologice constatate, pot beneficia de această prevedere, care este clară şi expresă în textul ordonanţei.

Conform conţinutului ordonanţei de urgenţă, modalitatea prin care poliţiştii pot beneficia de indemnizaţie este:

au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară;

– celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere;

-declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, însoţită de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor (doar unul dintre părinţi are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75%, în cazul în care ambii îşi desfăşoară activitatea în sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională).

Tot ce trebuie să faceţi este să completaţi anexele ordonanţei şi să le înaintaţi către angajator, urmând a primi un răspuns în baza solicitării dvs., în mod normal, de punere în plată a dreptului, precizările efectuate de structura centrală fiind subsecvente unei legi care activează imperativ.

În cazul în care îndepliniţi toate condiţiile şi vi se refuză acordarea majorării pe considerentele expuse mai sus, atunci nu trebuie decât să ne sesizaţi şi vom face demersurile necesare, atât către instantele competente pentru deschidere de actiuni, cât şi către unităţile de parchet pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, infracţiune de care se va face vinovat cel aflat în drept să pună în plată majorarea.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL