Poliţiştii primesc banii restanţi

măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și alte modificări fiscal-bugetare, ordonanţă care vine si pune în aplicare prevederile Deciziei 51/2019 privind salarizarea la nivel maxim a personalului Ministerului Afacerilor Interne.

Deşi termenul prevăzut în normele de aplicare se împlinea în luna octombrie 2020, o mare parte dintre ordonatorii de credit de la nivelul unităţilor de poliţie subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române, vor acorda diferenţele salariale, începând cu salariul lunii septembrie 2020, fiind emise dispoziţiile de punere în plată a drepturilor, cel puţin aşa reiese din comunicarea pe care organizaţia noastră sindicală a avut-o cu conducerea Directiei Resurse Umane din I.G.P.R.

Drepturile prevăzute în Ordinul M.A.I. nr. S/7/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, polițiștilor și personalului civil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sunt:

  • sporul de fidelitate, care se include în valoarea salariilor de funcție (5-10-15-20%, în funcție de vechimea în sistem);
  • valoarea sporului pentru studii superioare, care de asemenea intra în componența salariului de funcție și se acordă agenților de poliție care își desfășoară activitatea în domeniul studiilor absolvite (spor 25%);
  • sporul pentru condiții de pericol deosebit, plătit la nivel maxim ( spor 30%);
  • valoarea sporului pentru complexitatea muncii, de asemenea plătit la nivelul maxim de 15%.

Drepturile enumerate mai sus se acordă și pentru perioada ultimilor 3 ani de zile, prin recalculare, de la 01.2017-01.2020, cât și după această dată pentru cei care încă sunt în activitate, recalcularea drepturilor aferente efectuându-se corespunzător condițiilor în care fiecare lucrător si-a desfășurat activitatea în perioada menționată.

În cursul acestei luni, sau cel mai târziu în luna octombrie 2020 (în funcţie de volumul de muncă şi emiterea dispoziţiilor de punere în plată a drepturilor), toţi poliţiştii care se încadrează în condiţiile de acordare, vor avea în plată atât drepturile menţionate mai sus, cât diferenţele ce sunt calculate după data de 30.01.2020, sume ce vor fi plătite integral, cu prima luna a punerii în plată a drepturilor indicate.

Sumele pe care colegii nostri urmează să le primească, sunt cuprinse între 70-200 lei (sume nete), care se adaugă la valoarea salariului de funcţie actual, ulterior urmând a se mări baza de calcul pentru sporurile pe bază de pontaj, existând colegi care, dacă lucrează SDSL sau ture, pot să aibă o crestere chiar mai mare decât cea estimată anterior.

În cazul în care constataţi că aţi fost neîndreptăţit, cu privire la aplicarea sporurilor, vă rugăm să ne contactati la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro şi veţi avea sutinerea reprezentanţilor nostri, pentru a putea primi drepturile cuvenite.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL