Polițiștii vor putea locui în chirie pe raza a 70 de km de locul de muncă

dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun.

Redăm astfel forma adoptată de Camera Deputaților cu amendamente:

În concluzie, polițiștii își vor putea încheia contracte de chirie pentru locuințe aflate până la 70 km distanță de locul de muncă putând beneficia de compensație de până la 50% din salariul lunar(bineînțeles plafonat la anul 2009).

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 136 din Regulamentul Camerei Deputaților:


(3) Legea adoptată de Camera Deputaţilor cu privire la care Senatul s-a pronunţat ca primă Cameră sesizată ori, după caz, în calitate de Cameră decizională pentru unele prevederi, semnată de preşedintele Camerei Deputaţilor şi de preşedintele Senatului, se comunică, cu 5 zile înainte de a fi trimisă spre promulgare, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi Avocatului Poporului şi se depune la secretarul general al Camerei Deputaţilor şi la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale. Dacă legea este adoptată în procedură de urgenţă, termenul este de două zile.

(4) Data la care legea adoptată a fost depusă la secretarul general al Camerei Deputaţilor se comunică deputaţilor, în termen de 24 de ore de la depunere.

(5) După împlinirea termenelor prevăzute la alin. (3) legea se trimite, sub semnătura preşedintelui Camerei Deputaţilor, Preşedintelui României în vederea promulgării.”

Așteptăm promulgarea legii și punerea ei în aplicare.

SCHIMBAREA SUNTEM NOI!
ECHIPA SIDEPOL