Poți face Academia de Poliție fără a deveni polițist

Principalele modificări sunt:

1. Studenții Academiei de Politie , care sunt declarați inapt pentru continuarea studiilor prin decizie medicală definitivă dispusă de către autoritățile competente, la cerere, pot opta pentru continuarea programelor de studii de ordine și siguranță publică, respectiv drept, organizate la forma de învățământ cu frecvența, fără ca, la absolvire, să li se acorde gradul profesional și fără să fie încadrați în Ministerul Afacerilor Interne”.

2. Studenții Academiei de Politie, aflați in situația prevăzută anterior, sunt exonerați de obligația restituirii cheltuielilor efectuate pe timpul desfășurării programelor de studii, asumată prin angajamentele încheiate.

Mai exact pentru acei studenți care din motive neimputabile lor au fost declarați inapt este reglementată o situație de excepție aceștia fiind menținuți în cadrul Academiei de Poliție până la finalizarea studiilor în vederea obținerii  diplomei de licență, fără a mai primi grad și funcție în cadrul ministerului.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL