Prelucrare date cu caracter personal

  • Prin completarea datelor de identificare vă exprimati acordul expres și clar cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  • Datele cu caracter personal puse la dispoziția noastră sunt destinate utilizării directe,în relația cu angajatorul sau cu terți,în scopul reprezentării intereselor dvs., în acest caz fiind respectate prevederile legale și contractuale în materie de confidențialitate.
  • Datele sunt stocate până la solicitarea dvs. de retragere a acordului sau până la pierderea calității de membru al organizației sindicale.
  • Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care va privesc și să solicitați ștergerea datelor.
  • Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: sidepol@yahoo.com