Proiect de modificare a legii Poliției Române

Proiectul inițiat vizeză următoarele modificări:

  • modificarea și completarea art. 36 din Legea nr. 218/2002 privind măsura conducerii administrative la sediul poliției, în sensul ca verificarea situației de fapt și, după caz, luarea măsurilor legale față de persoana condusă la sediul poliției să se realizeze de îndată, dar fără să depășească 8 ore de la momentul inițierii deplasării;
  • deoarece se pot ivi situații în care identitatea persoanei să nu poată fi stabilită în termenul de 8 ore, se propune ca acest termen să se prelungească cu perioada necesară stabilirii identității, verificării situației de fapt și luării măsurilor legale, fără a se depăși 12 ore de la momentul inițierii deplasării;
  • se instituie în sarcina organelor de poliție obligația de a permite persoanei să părăsească sediul după finalizarea activităților anterior menționate, sau/și după expirarea celor 12 ore, chiar în lipsa stabilirii identității.

Legea nr. 218/2002 a suferit modificări și completări majore odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, intervenții legislative care au fost operate și în ceea ce privește măsura conducerii la sediul poliției. Potrivit noilor reglementări, polițistul este îndreptățit să conducă o persoană la sediul poliției, atunci când:

a) nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice;

b) din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanțelor ori a bunurilor aflate asupra sa, creează motive verosimile pentru a bănui că pregătește sau a comis o faptă ilegală;

c) prin acțiunile sale periclitează viața, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publică;

d) luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.

Dacă aveți de formulat propuneri sau observații pe marginea acestui proiect, le puteți transmite, în format electronic, la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro, propuneri pe care le vom sintetiza și transmite conducerii M.A.I. în vederea dezbaterii acestora în provesul de tranparență decizională ce va urma.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL