Rezultatele întâlnirii dintre reprezentanții SIDEPOL și M.A.I.

Propunerile, deficiențele, problemele și observațiile care ajung din partea membrilor și nu numai, către reprezentanții noștri sindicali, nu au contenit în această perioadă, fapt care se va reflecta și în materialul întocmit și înaintat M.A.I. Pe baza acestui material, dar și în funcție de evoluția dialogului avut azi cu factorii de decizie ai ministerului, s-au ridicat o serie de probleme, motiv pentru care vom prezenta în cele ce urmează, o situație defalcată a acestora, precum și răspunsul/argumentarea angajatorului cu referire la acestea:

 1. Proiectul POLIȚIEI CANINE
  SIDEPOLPoliția canină ar trebui să rămână un deziderat pentru componenta de ordine publică a Poliției Române, iar proiectul inițiat de D.O.P. trebuie pus în aplicare cât mai repede. Efortul bugetar nu justifică în niciun fel amânarea acestui proiect, întrucât un astfel de echipaj este fără exagerare un sprijin elementar în misiunile și activitățile de ordine publică. Cuplurile chinotehnice ar aduce un plus de siguranță și eficiență, fiind astfel evitate și cazurile de ultraj concomitent cu o mai bună intervenție. Specializările multiple în cadrul aceleași structuri ne dovedește faptul că proiectul în sine propune o structură extrem de flexibilă și capabilă să răspundă nevoilor operative încât să fie asigurat suportul specializat în cele mai bune condiții și cât mai optim. Susținem demararea procesului de înființare a acestor grupe, în regim prioritar.
  RĂSPUNS M.A.I.: De la nivelul ministerului se va dispune crearea unui grup de lucru la nivelul I.G.P.R. cu scopul de a pune în aplicare prevederile proiectului înființării grupelor canine la nivelul fiecărei unități de poliție din țară(I.P.J.). 
  *Facem precizarea că acest proiect de concepție este elaborat încă de acum 3 ani, însă până acum nu a fost privit cu interes de către unii conducătorii din minister, dar nici de alte organizații. Am fost și vom rămâne consecvenți pe acest subiect, dovada faptului că această problemă a fost inclusă în aproape toate propunerile și materialele noastre înaintate MAI sau IGPR. Vă vom ține la curent cu evoluția punerii în practică a Concepției privind reorganizarea activităților desfășurate cu câinii de serviciu în Poliția Română. (VEZI ÎNCEPUTUL DEMERSURILOR SIDEPOL PRIVIND POLIȚIA CANINĂ)
 2.  Proiectul NOII UNIFORME
  SIDEPOL: organizația noastră sindicală a solicitat lămuriri privind noul model pe care îl va avea în special uniforma de serviciu, termenul de echipare și stadiul în care se află proiectului de ordin de ministru pentru portul și compunerea noii uniforme, proiect la care am și emis un prim set de propuneri(VEZI COMUNICAT)
  RĂSPUNS M.A.I.:
   În prezent se lucrează în cadrul unui grup de lucru dintre MAI-IGPR pe tema proiectului de ordin de ministru cu referire la portul și compunerea uniformei, acesta urmând a fi adoptat la 30 de zile de la intrarea în vigoare a H.G. 985/2021(VEZI COMUNICAT), acest ordin urmând a fi transmis sindicatelor pentru consultări înaintea punerii acestuia în transparență decizională în vederea adoptării.
  Totodată s-a menționat faptul că cota financiară(norma de echipare) pentru echipare va rămâne plafonată până la începerea achiziției propriu-zise a noii uniforme, ulterior aceasta urmând a suferi actualizări în funcție de legislație.
  Aspectele de noutate ce țin de de noua uniformă și întregul ei concept sunt legate de faptul că aceasta va fi flexibilă la schimbări, putând fi adaptată oricând va fi nevoie în funcție de progresul tehnologic și nu numai, pentru a putea mereu răspunde nevoilor operative. Tehnic vorbind, aceasta va fi croită din materiale de calitate superioară, față de actuala uniformă.
 3.  Problematica specifică structurilor de resurse umane
  SIDEPOLActivitățile specifice de resurse umane prezintă un ritm continuu de creștere în sensul complexității, diversității și volumului foarte mare de muncă, în contextul birocrației excesive, precum și existenței anumitor factori cum ar fi:
  – legislația complexa pe linie de salarizare, aplicându-se în prezent principiul reconstrucției salariale, începând cu perioada decembrie 2009 – prezent, care conduce la dificultăți și efort considerabil în emiterea actelor administrative de personal, generatoare de drepturi, precum și de aplicare a unui număr foarte mare de hotărâri judecătorești definitive.
  – diversitatea activităților executate – încadrări cu concursuri din sursă externă, concursuri pentru funcții de conducere, recrutare pentru instituții de învățământ; gestiunea și evidența de personal – înaintări în grad, promovări în funcție, acordarea Semnului Onorific; gestionarea declarațiilor de avere și de interese și evidența documentelor de legitimare; activități de evaluare a personalului polițienesc și civil; trecerea în rezervă, dosarele de pensionare și evidență rezerviști; activitățile de stare și practică disciplinară și de analiza a ultrajelor, activitatea de planificare structurală; activitatea pe linie de securitate și sănătate în muncă, cu mențiunea că aceste activități se suprapun și trebuie executate cu respectarea unor termene stricte.
  – relaționare și solicitudine permanentă față de lucrătorii unității, rezerviști sau persoane din afara sistemului, sub forma de solicitări sau petiții, informații adresate letric, telefonic sau în persoană, activități de consiliere. De asemenea, solicitările sindicatelor profesionale sunt foarte prezente.
  – structura de resurse umane este neatractivă pentru încadrare, din cauza diferențelor salariale, volumului de muncă, precum și a nivelului mic al gradelor funcțiilor prevăzute în statul de organizare, comparativ cu alte structuri, problema deficitului de personal fiind o constantă.
  Structura de resurse umane are importanță deosebită pentru exercitarea atribuțiilor funcționale ale instituției, implică responsabilitate ridicată și presupune disponibilitate la efort și uzură psihică.

  În contextul celor prezentate, se impune a analiza posibilitatea susținerii și consolidării structurilor de resurse umane, prin următoarele măsuri:
  – acordarea sporului pentru suprasolicitare neuropsihică și majorarea sporului pentru pericol deosebit, așa cum sunt prevăzute la structura criminalistică, siguranță școlară sau formare profesională
  – suplimentarea indicatorilor de la structura de resurse umane din statul de organizare, precum și ridicarea nivelului funcțiilor existente.
  RĂSPUNS M.A.I.: 
  Factorii de decizie din domeniu au achiesat la propunerea noastră, fapt pentru care au dispus o analiză la nivel central și în teritoriu pentru oportunitatea echivalării drepturilor personalului structurilor de R.U. cu celelalte structuri mai sus-menționate.

 4.   Problematica privind PERMANENȚA
  SIDEPOL: – identificarea unei metode sustenabile de plată a orelor suplimentare efectuate la dispoziția angajatorului. Organizația noastră sindicală are soluția ideală pentru readucerea la lumină a plății permanenței de la domiciliu, cum în anul 2017 a fost plătită, de-altfel, cu un spor de 40%.
  RĂSPUNS M.A.I.: Cu privire la acest drept, așa cum era și de așteptat, mai avem de duse multe ”lupte”, având în vedere că încă se pune problema efortului bugetar cu care ar fi ”încărcat” bugetul M.A.I. Dintr-o analiză efectuată a reieșit faptul că la 200-300 de lei acordați la aproximativ 40.000 de angajați aflați în situația permanenței, costul total ar fi de aproximativ 20.000.000 EURO. Vom continua demersurile și dialogul cu angajatorul pentru a găsi o soluție optimă, atât pentru instituție, cât și pentru angajat.

Referitor la celelalte propuneri a rămas ca peste două săptămâni să urmeze o nouă rundă de discuții cu conducerea ministerului, unde vor fi reluate și discuțiile privind temele începute în cadrul ședinței de azi. Vă punem la dispoziție materialul întocmit de organizația noastră sindicală privind problematica principalelor deficiențe, material care a fost discutat în parte în cadrul întâlnirii de azi și transmis M.A.I. 

VEZI MATERIAL

Așteptăm în continuare să ne sesizați probleme sau deficiențe cu care vă confruntați în activitate, precum și propunerile sau soluțiile pe care le considerați necesare în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

Atasamente