România și ”luxul” de a avea Poliție și Jandarmerie simultan

neapărat reorganizat în raport cu noile cerințe și cu noua realitate la care România se ancorase în anii ce au urmat.

Astfel că încă din perioada în care acest minister era condus de militari de carieră, în mare parte, au fost identificate o serie de probleme și posibilități de rezolvare. Trebuie evidențiat faptul că datorită dinamicii operative, a evoluției societății dar și a fenomenului de globalizare, viziunea și formele de reacție de răspuns ale ministerului de interne ar trebui continuu perfecționate și adaptate la fenomenul contemporan.

De aceea au fost inițiate și puse în practică o serie de măsuri de reformă și reorganizare, iar noi vom pune accent pe conceptul de  ordine publică care în perioada anilor 1990-1994 va prinde un oarecare contur și va fi colorat cu o nuanță de reformă ceva mai profesionistă decât ceea ce putem identifica astăzi cu atâta ușurință la propriul sistem.

Arma Comandamentului Trupelor de Securitate este supusă unui șir lung de transformări într-un timp foarte scurt, culminând cu ce avea să fie mai târziu Comandamentul Trupelor de Jandarmi. Această „nouă„ instituție organizată în cadrul M.I. avea ca principale obiective:

  1. ”combaterea manifestărilor de violență și restabilirea ordinii publice, împreună cu unitățile de poliție, direct sau in cooperare cu alte forte legitime ale statului” (art. 17, pct. I, lit. c din Legea 40/1990)
  2. participă împreună cu unitățile de politie și de pompieri, la activitățile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale si catastrofe, precum si de limitare si înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente.” (art. 17, pct. I, lit. r din Legea 40/1990).

 De precizat că în urma acestei organizări, este identificat ca fiind implementat la nivel național un concept semi-dual de ordine publică. Semi pentru că Trupele de Jandarmi sunt considerate forțe de sprijin ale Poliției și dual pentru că în cadrul aceluiași sistem ”coexistă” două forțe polițienești. Departamentul Poliției continuator de drept al Miliției, va primi următoarele atribuții:

  1. a) stabilește, potrivit legii, masuri pentru apărarea vieții, integrității corporale si libertății persoanelor, avutului public si privat, celorlalte drepturi si interese legitime ale cetățenilor, grupărilor sociale si ale statului;
  2. b) organizează, controlează si îndruma activitatea de asigurare si menținere a ordinii publice si respectarea regulilor de conviețuire sociala;
  3. c) conduce si coordonează activitatea unităților de politie si a celor de jandarmi din subordine care, direct sau in cooperare cu alte forte legitime ale statului, participa la combaterea manifestărilor de violenta si la restabilirea ordinii publice;
  4. d) stabilește masurile necesare, potrivit sarcinilor ce-i revin prin lege, cu privire la asigurarea desfășurării normale a adunărilor si manifestărilor publice;
  5. e) îndrumă si coordonează organizarea si funcționarea pazei bunurilor si organizează paza obiectivelor de importanta deosebita, date in competenta, potrivit legii;

Noul concept sau mai bine zis, structura acestui nou concept, avea să reziste până în anul 2002 când Poliției Române, îi fusese ”amputată” anterior în 1999 structura de forță și de elită B.A.O.L.P. care a fost aruncată la ”tomberonul uitării” de către factorii decidenți de la acea vreme și până la cei de azi. Poliția militarizată va intra în istorie când va fi așezată pe un nou drum și o nouă traiectorie. Schimbările aveau să vină sub diferite forme, atât pentru Poliția Română cât și pentru nou redenumita Jandarmerie Română, care a preluat B.A.O.L.P. și a ”botezat-o” în haine albastre sub denumirea de B.S.I.J. care există și astăzi.

Faptul că polițiștii nu vor mai ține în mână bastoane și scuturi, va bucura pe mulți, îi va pune în dilemă pe alții și îi va deranja pe ceilalți. Care categorie a avut dreptate? A fost bine, a fost rău? Răspunsul nostru nu va veni doar din experiența anilor prin care a trecut țara noastră, ci vom face o trecere în revistă a unor mari reforme ce au schimbat Europa anilor 1980-2005, de la sud la nord și de la nord la vest.

Bineînțeles că rezultatul acestei retrospective va fi așezat pe unul din talerele balanței, iar pe celălalt va fi așezată o analiză obiectivă și transparentă a ceea ce înseamnă sistemul de ordine publică românesc încununat desigur de succesele și eșecurile acestuia.

Document de referință: Proiect de reformă MAI(A.I.)

VA URMA…

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL