,,Salariile de excelenta” continuă sa bage zâzanie între ,,abonați” și ,,aspiranți”!?

funcție/salariul de bază. 

Cadrul legislativ il gasim in Legea nr. 153/2017, Anexa VI , coroborata cu OMAI nr. S/7/2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului din M.A.I.

   Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice precizeaza urmatoarele :

  Art. 15 (1) Pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil care execută lucrări de excepție sau misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50% calculată la solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.

(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor, soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite.

  • (N.N.) Niciodată din bugetul M.A.I. nu au fost repartizați mai mult de 2% din totalul posturilor prevăzute, ca și indicatori, cu toate ca acesta permitea o suplimentare a numărului de indicatori, astfel s-ar fi reusit acordarea mai multor astfel de ”salarii de excelentă” prin care personalul care într-adevăr merită să-i fie recunoscută munca. Mai mult decât atât, organizația noastră a solicitat în nenumărate rânduri conducerii M.A.I., introducerea acestor prime în salariul de funcție, pentru tot personalul, similar vechiului salariu de merit, astfel, din 6 în 6 luni, nu mai aveam nemulțumiri, aranjamente si favorizați, toti angajații priminmd acelasi drept bănesc.

(3) Condițiile de acordare a dreptului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Dacă legea poate fi citită la liber pe internet de orice curios, nu același lucru putem spune și despre normele metodologice emise de ordonatorul principal de credite, adică MAI, ce nici de această dată nu s-a dat în petec și ca un mod de operare împămentenit în sistem le-a clasificat cu ,,secret de serviciu”, că prea-s mulți curioși în viață.

Ținând cont de experințele din anii trecuți când aceste ,,salarii de excelență” erau oferite drept răsplată celor ce pupau inelul comandantului având marea realizare doar în a îndeplini atribuțiile din fișa postului,  tragem un semnal de alarmă și solicităm conducerii M.A.I./I.G.P.R. și I.G.P.F. să atragă atenția șefiilor de unități, ca acordarea majorării salariale să fie făcută pe criterii obiective cu preponderență lucrătorilor din operativ cu funcții de execuție.

La ședințele pentru acordarea acestor ,,salarii de excelență” participă și organizațiile sindicale pentru o așa zisă transparență, însă dacă sefii de unități vor merge pe același ,,modus operandi” dialogul social va fi doar mimat asistând din nou la o piesă de teatru ieftină și de prost gust.  

                                                                                                                                 

Considerăm ca dialogul social este foarte important în cadrul transparenței decizionale, fapt pentru am transmis o solicitare către principalele arme din M.A.I. prin care am invederat să se ia act de aspectele sesizate și în procesul decizional ce va urma, să se aibă în vedere criterii de acordare obiective, transparente și bine conturate, pentru a nu putea fi lăsat loc de interpretări, având la bază următoarele principii :

  • proporționalitatea repartizarii indicatorilor, in functie de efectivul incadrat( agenti/ofiteri/pc);
  • citirea notelor de fundamentare pentru personalul propus;
  • cuantumurile mai mari sa fie acordate cu preponderenta agentilor de politie, avand in vedere ca au veniturile salariale mult mai mici fata de ofielteri sau sa aveti in vedere performantele fiecarui lucrător propus;
  • lucratorii vizati de acordarea sporului sa nu fi primit anterior, in ultimii 3 ani, o astfel de majorare sau o alta recompensa in cursul perioadei evaluate(ultimele 6 luni)

   VEZI ADRESA CATRE IGPF

Schimbarea suntem noi! 

Echipa SIDEPOL

Atasamente