Schimbări la serviciile publice comunitare de pașapoarte

Astfel, prin proiectul promovat de minister se au în vedere mai multe aspecte printre care reglementarea cadrului organizațional al serviciilor, stabilirea condițiilor privind redimensionarea structurii posturilor, precum și aspecte generale pentru corelarea cu modificările legislative ulterioare. Atașăm mai jos forma proiectului propusă de minister:

PROIECTUL DE H.G.

TABEL COMPARATIV

 

La baza acestei modificări au stat o serie de fundamentări printre care le vom enumera pe cele mai importante:

Astfel, în ceea ce privește domeniul resurselor umane, este necesară modificarea Hotărârii Guvernului nr.1693/2004 în sensul conformării cu situația existentă la nivelul D.G.P. și al serviciilor publice comunitare de pașapoarte, autorități în ale căror state de organizare nu sunt prevăzute posturi de funcționar public (astfel cum s-a stabilit prin Ordinele ministrului afacerilor interne de aprobare a listelor cuprinzând numărul de posturi, pe tipuri și categorii de funcții, repartizate acestora).

Acest aspect a fost consacrat și la nivel legislativ de dispozițiile art. 151 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.83/2001, astfel cum a fost modificată de Ordonanța Guvernului nr.3/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, dispoziții potrivit cărora personalul Direcției Generale de Pașapoarte și al serviciilor publice comunitare de paşapoarte este constituit din polițiști și personal contractual. De asemenea, modificarea Hotărârii Guvernului nr.1693/2004 a fost prevăzută și în Nota de fundamentare a Ordonanței Guvernului nr.3/2020.

Pe de altă parte, în condițiile în care sunt scoase la concurs, concomitent, posturi la mai multe servicii publice comunitare de pașapoarte, se ajunge la o supradimensionare a componenței comisiilor, întrucât, raportat la norma în vigoare în prezent, trebuie asigurată reprezentarea tuturor instituțiilor prefectului în cadrul cărora funcționează respectivele servicii publice comunitare de pașapoarte (spre exemplu: la data de 12.11.2016, s-a organizat concurs pentru ocuparea a 17 funcții de ofițer de poliție prevăzute în cadrul a 13 servicii publice comunitare de pașapoarte, comisiile de concurs și de soluționare a contestațiilor fiind constituite din cate 15 membri fiecare; la data de 09.01.2021, s-a organizat concurs pentru ocuparea a 12 funcții de ofițer de poliție prevăzute în cadrul a 9 servicii publice comunitare de pașapoarte, cele două comisii fiind constituite din câte 11 membri fiecare).

Or, în condițiile acestei componențe supradimensionate a comisiilor, desfășurarea procedurilor specifice aferente concursului este vădit îngreunată, cu atât mai mult cu cât, spre exemplu, prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr.87/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne au fost introduse prevederi legale restrictive cu privire la activitățile ce trebuie realizate și cerințele legale ce trebuie îndeplinite de către membrii comisiilor de concurs (sunt de reținut, spre exemplu, dispozițiile art. 331 din Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne).

În cazul funcțiilor vacante de conducere din cadrul serviciilor publice comunitare de pașapoarte, funcții reprezentative prin componenta lor managerială, din comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor vor face parte, la fel ca și în prezent, și reprezentanți ai instituției prefectului.

Organizația noastră sindicală va participa vineri la ședința de dialog social de la sediul M.A.I. unde va fi dezbătut acest proiect, asigurându-ne de faptul că scopul acestui proiect este eficientizarea și îmbunătățirea condițiilor de muncă în activitatea colegilor din cadrul acestor structuri.

De asemenea,  vă solicităm să ne transmiteți, punctual, opiniile dumneavoastră privind proiectul de hotărâre pe adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL