Se modifică Codul Rutier – VEZI NOUTĂȚI

Prin proiect se dorește modificarea, completarea și actualizarea regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 –Codul Rutier- astfel încât actul normativ care reglementează circulația pe drumurile publice să fie corelat cu ultimele noutăți și realități în domeniu. Astfel că principalele modificări au în vedere situația autovehiculelorbicicletelor și trotinetelor electrice, mijloace de transport tot mai des întâlnite pe drumurile publice, a căror situație și statut trebuie transpus în actul normativ incident pentru a asigura pe deplin modalitatea legală de utilizarea și deținere a acestora. 

Facem o scurtă trecere în revistă a principalelor modificărilor vizate de proiectul de H.G. pus în transparență decizională de către minister:

 • ”Plăcuţele cu numărul de înmatriculare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare albă şi literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, albastră, verde sau roşie”- Este necesară crearea unui cadru legal care să instituie un regim prioritar de acces al categoriilor de vehicule care utilizează combustibili alternativi la punctele de reîncărcare cu energie electrică, prin asigurarea vizibilității acestor categorii de vehicule în traficul rutier, acest demers fiind de natură să stimuleze introducerea pe piaţă a vehiculelor de transport nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic. 
 • Se interzice conducătorilor de biciclete să circule cu acestea cu o viteză mai mare de 30 km/h.
 • Trotinetele electrice se conduc numai în aliniament pe drumurile publice. Schimbarea direcției de mers în cazul trotinetelor electrice se face prin deplasarea conducătorilor pe lângă acestea, cu respectarea regulilor privind circulația vehiculelor trase sau împinse cu mâna.
 • Se interzice conducătorului de bicicletă sau trotinetă electrică, după caz:
  b) să învețe să conducă biciclete sau trotinete electrice, după caz, pe drumurile intens circulate;”
 • Pietonilor le va interzis:
  h) să efectueze activități de natură a le distrage atenția atunci când se angajează în traversarea drumului public.”-În practică,  s-a constatat că mulți dintre pietoni folosesc telefoanele mobile în timp ce se angajează în traversarea drumului public, aspect care influențează atenția acestora, punându-și în pericol propria siguranță.
 • ”În situația în care la momentul constatării faptei conducătorul de vehicul nu are asupra sa permisul de conducere, polițistul rutier sau, după caz, polițistul de frontieră face mențiune cu privire la acest aspect în cuprinsul raportului de reținere, care se trimite cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost constatată fapta, la serviciul poliției rutiere prevăzut la alin. (2), care are obligația să facă imediat mențiunile corespunzătoare în evidența permiselor de conducere reținute și a sancțiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.”
 • Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, reținut ca urmare a săvârșirii de către titular a unei contravenții pentru care legea prevede sancțiunea contravențională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce și pentru care s-a eliberat dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulație, după caz, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției se trimit de către serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta autorității străine emitente în termen de 5 zile, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției.

              (2) În situația respingerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, documentele prevăzute la alin.(1) se transmit autorității străine emitente în termen de 5 zile de la predarea permisului de conducere potrivit art.118 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

             (3) Până la împlinirea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, titularul permisului de conducere prevăzut la alin.(1) poate solicita ca, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, documentul să fie păstrat la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost săvârșită fapta, pentru a-i fi restituit. Despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea suspendării exercitării dreptului de a conduce.

         (4) În situația în care autoritatea străină care a eliberat permisul de conducere prevăzut la alin.(1) se află pe teritoriul unuia dintre statele care sunt părți contractante la Convenția europeană cu privire la efectele internaționale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997, iar fapta săvârșită este una dintre cele prevăzute la Anexa nr. 1 la această convenție, serviciul poliției rutiere trimite o copie a raportului de reținere împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției în termen de 5 zile începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru notificarea autorității străine emitente cu privire la suspendarea exercitării dreptului de a conduce. În situația în care a fost introdusă plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, iar ulterior aceasta a fost respinsă, copia raportului de reținere a permisului de conducere împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a contravenției se transmit în termen de 5 zile începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de predare a permisului de conducere.”

VEZI TABELUL NOILOR MODIFICĂRI

În cazul în care aveți propuneri sau observații pe marginea acestui proiect legislativ, le puteți trimite la adresa de email: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

Atasamente