Se modifică condițiile de recrutare și admitere la M.A.I.

Ordinul în cauză vizează modificarea a două acte normative, în speță:

1. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne;

2. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

Referitor la modificările propuse pentru O.M.A.I. 140/2016, acestea au ca obiect introducerea și/sau schimbarea unor noi reglementări privind activitatea de recrutare și selecție a noilor candidați pentru posturile structurilor polițienești.

Conform ministerului, acest demers este determinat, în principal, de necesitatea reevaluării unor norme procedurale specifice organizării și desfășurării concursurilor de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și celor organizate în vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante de execuție.

Principalele modificări ce vor fi aduse ordinului sunt:

1. Modificarea traseului practic-aplicativ, fiind reevaluați parametrii de la două obstacole, respectiv: – la obstacolul Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică, înălțimea stativului pe care se depozitează greutățile a fost modificată de la 1,90 metri la 2,15 metri (măsurată de la sol), respectiv de la 1,60 metri la 1.85 metri (măsurată de la nivelul superior al băncii). La obstacolul Detenta pe verticală, înălțimea la care este suspendată mingea a fost modificată de la 2,55 metri la 2,65 metri. Totodată, baremul minim a fost modificat de la 3’20” la 3’10”, precum și intervalele de timpi corespunzătoare notelor – de la 3 secunde la 2 secunde.

2. Reevaluarea procedurilor de verificare a comportamentului candidaților la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de ocupare a posturilor vacante de execuție. În prezent, verificările de specialitate cu privire la persoana candidatului se realizează prin intermediul structurilor de specialitate ale Poliției Române, precum și prin intermediul Serviciului Român de Informații. Rezultatele comunicate sunt valorificate de compartimentele de resurse umane în nota de cunoaștere.  S-a identificat ca soluție realizarea de către Direcția Generală de Protecție Internă a verificărilor de specialitate și emiterea unui aviz în consecință.

3. A fost stabilită, în sarcina secretarului de concurs, a obligației de a informa organizațiile sindicale reprezentative cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a postului vacant;

4. S-a instituit, în sarcina candidatului declarat admis, obligația de a depune documentele care certifică îndeplinirea condiției de aptitudine medicală, la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale. Termenul de 45 de zile se aplică și în situația în care oferta de ocupare a postului s-a făcut candidatului clasat pe următorul loc;

CONSULTĂ AICI DOCUMENTELE AFERENTE MODIFICĂRII ORDINULUI

Proiect OMAI    (descarcă fişier în format ‘pdf’)

Referat de aprobare    (descarcă fişier în format ‘pdf’)

Anexa 1    (descarcă fişier în format ‘pdf’)

Anexa 2    (descarcă fişier în format ‘pdf’)

Anexa 3    (descarcă fişier în format ‘pdf’)

Anexa 4    (descarcă fişier în format ‘pdf’)

Practic, tipic tradiției ultimilor ani, se continuă seria de modificări ale condițiilor de recrutare având în vedere că celelalte demersuri au fost sortite eșecului, aici referindu-ne la condiția fizică a unor candidați, precum și la profilul moral al acestora. Rămâne de văzut dacă după aceste modificări noii candidați admiși vor îndeplini cumulativ cerințele necesare ocupării posturilor în unitățile de poliție sau dacă va fi nevoie de o ”rereremodificare”.

Așteptăm propunerile voastre referitoare la acest demers inițiat de M.A.I. la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro.

Schimbarea suntem noi,

ECHIPA SIDEPOL.