Se reorganizează Ministerul Afacerilor Interne

Proiectul vizează, în principal, următoarele modificări:

  • înființarea unei funcții de secretar de stat pentru dialog social;
  • eliminarea Unității de Politici Publice din organigrama aparatului central al MAI.

Pentru continuarea procesului de modernizare și eficientizare a structurilor MAI în beneficiul cetățenilor, măsurile pentru perioada următoare au fost structurate din perspectiva a 4 (patru) piloni de bază:

  • Prevenire și Contracarare;
  • Performanță;
  • Abordare Integrată;
  • Reziliență Instituțională.

În acest context, urmare a analizei efectuate și în vederea reechilibrării structurilor Ministerului Afacerilor Interne afectate de procesele de restructurare din anii precedenți, raportat la solicitările acestora de suplimentare a numărului de posturi repartizate, pentru îndeplinirea în condiţii optime a misiunilor încredinţate a rezultat necesitatea modificării Anexei nr. 3 la HG nr.416/2007, în sensul suplimentării efectivelor structurilor Ministerului Afacerilor Interne pe timp de pace cu:

  • 6565 posturi, din care 5654 de poliţişti, 775 de militari (191 ofiţeri şi 584 maiştri militari și subofiţeri) şi 136 personal civil (funcționari publici și personal contractual), necesare înființării și redimensionării unor structuri din cadrul Aparatului central al M.A.I., Inspectoratului General pentru Imigrări, Poliției Române, Poliției de Frontieră Române, Direcției Generale de Pașapoarte, Direcției Medicale, Academiei de Poliție „A.I. Cuza”, C.S. „Dinamo” București, Inspectoratului General de Aviație al MAI și Jandarmeriei Române.

Ocuparea posturilor solicitate suplimentar se va realiza, în mod etapizat, prin încadrarea din sursă externă, din rândul absolvenților instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne sau prin mutare, în limita fondurilor bugetare alocate și a indicatorilor finanțați, aprobați Ministerului Afacerilor Interne.

Nu putem să nu observăm faptul că, atunci când se dorește și există voință instituțională și politică, se pot face reorganizări în funcție de interese de moment, mai puțin atunci când vine vorba de o adevărată REORGANIZARE, la nivelul întregului minister, pe fiecare armă în parte, existând în continuare structuri care nu își justifică existența prin actuala formă de organizare, fiind nevoie de o comasare/redistribuire pentru eficientizarea sistemului.

Reprezentanții organizației noastre sindicale vor participa la ședința organizată în sensul celor prezentate mai sus, fapt pentru care, vă solicităm să ne transmiteți eventuale propuneri pentru a fi susținute, la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro 

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL