Se va acorda prima tranșă de salarii de excelență pe anul 2023

Ca în fiecare an, angajații Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile subordonate, vor fi evaluați pentru ultimele 6 luni de zile de activitate în vederea acordării salariilor pentru lucrări de excepție. În acest sens, Direcția Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General al Poliției

Române, a transmis în data de 15.06.2023, pentru unitățile teritoriale, o circulară prin care reiterează normele de aplicare pentru acest drept, conform O.M.A.I. S/7/2018, privind condițiile de acordare a majorării de până la 50% din solda salariului funcției de bază/salariul de bază.

Propunerile astfel formulate de către unități, în urma analizelor ce vor avea loc în ședințele de comandă, la care vor participa și reprezentanții organizației noastre sindicale, vor fi transmise către conducerea Poliției Române, până la data de 23.06.2023, în vederea supunerii unei analize obiective, analiză la care vom participa si noi, la nivel central, pentru a diminua subiectivismul cu privire la acordarea acestui drept.

Salariile pentru lucrări de excepție urmează sa fie acordate în procente de de 30%, 40%, 50%, iar modalitatea de repartizare a indicatorilor alocați fiecărei unități este similară cu cea din procedurile anterioare: 30% dintre majorări să fie alocate către structurile suport: dintre care 40% pentru funcții de conducere și 60% pentru funcții de execuție și diferența de 70% din indicatorii alocații fiecărei unități, să fie direcționați către structurile operative, pe aceleași considerente de împărțire ca la structurile neoperative (40% conducere- 60% execuție).

Pentru o mai bună obiectivitate și imparțialitate, vă rugăm să ne aduceți la cunoștință eventuale derapaje ale șefilor privind acordarea acestor beneficii, pentru a putea să intervenim punctual si lucrătorii care chiar au muncit pentru această instituție, să primească meritele cuvenite.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL