3000 de locuri la Școlile MAI

La data de 16.10.2023 a fost emisă DISPOZIŢIA directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/13129 din 16.10.2023 privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Intern.

Situația locurilor disponibile la admitere în școlile post-liceale ale M.A.I. pentru anul școlar 2023-2024, sesiunea octombrie-februarie 2024:

Calendarul concursului de admitere este următorul:

1. Depunerea cererilor de înscriere –  Cererea-tip de înscriere prevăzută în anexa nr. 1 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, în perioada 18 octombrie – 05 noiembrie 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică;

2. Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare – În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 24 noiembrie 2023. În acest termen, Centrul de Psihosociologie al MAI finalizează activitatea de evaluare psihologică și, după caz, de soluționare a eventualelor contestații;

3. Evaluarea psihologică –  Evaluarea psihologică a candidaților se realizează în conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu structurile cu atribuții de recrutare. Termenele stabilite în Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, prevăzută la alin. (1), sunt opozabile, în mod corespunzător, și tuturor unităților de recrutare;

4. Transmiterea tabelelor candidaților la unitățile de învățământ și repartizarea candidaților – Tabelele nominale cuprinzând candidații, completate potrivit modelului din
anexa nr. 4, inclusiv la rubrica cod unic, se transmit unităților de învățământ pentru care candidații au optat, până la data de 27 noiembrie 2023, în format electronic, la adresele de e-mail ale unităților de învățământ, însoțite de cererea de înscriere, diploma de bacalaureat (față/verso)/adeverința eliberată de liceu în cazul în care nu i s-a eliberat candidatului diploma de bacalaureat, foaia matricolă, în format scanat. Documentele vor fi transmise într-o arhivă cu
numele candidatului, iar dimensiunea acesteia nu trebuie să depășească 20MB. Până la aceeași dată se realizează și repartizarea candidaților la centrele zonale;

5. Susținerea probei de evaluare a performanței fizice – Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 7 – 13 decembrie 2023, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării prevăzute în anexa nr. 5;

6. Susținerea probei de evaluare a cunoștințelor – Proba de evaluare a cunoștințelor se susține în data de 16 decembrie 2023, la unitățile de învățământ pentru care au optat, de către candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice;

7. Postarea listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs – Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs este adusă la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, până la data de 17 decembrie 2023, ora 10.00;

8. Examinarea medicală – Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, în perioada 20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024;

9. Rezultate finale  –  Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și se postează pe site-ul oficial al acestora, până la data de 02 februarie 2024.

DETALII, INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE LEGATE DE ADMITERE:

– Dispoziția DGMRU nr. II/11826/13.04.2023;

 Model cerere înscriere școli postliceale;

– Model declarație confirmare condiții și criterii de recrutare;

– Anexa nr. 1 – Locuri școli;

– Anexa nr. 2 – Metodologie atribuire cod unic;

– Anexa nr. 3 – Adeverință medicală și consimțământ informat;

– Anexa nr. 4 – Model tabel candidați;

– Anexa nr. 5 – Centre zonale de selecție;

– Anexa nr. 6 – Model consimțământ solicitare extras cazier judiciar;

– Anexa nr. 7 – Instructaj candidați;

– Anexa nr. 8 – Model angajament și declarație;

– Anexa nr. 9 – Model listă repartiție candidați în funcție de limba străină;

– Anexa nr. 10 – Model cerere redistribuire candidați minorități;

– Anexa nr. 11 – Model borderou primire foi răspuns;

– Anexa nr. 12 – Model borderou rezultate candidați probă evaluare cunoștințe;

 Anexa nr. 13 – Model listă rezultate candidați probă evaluare cunoștințe;

– Anexa nr. 14 – Model contestație;

– Anexa nr. 15 – Model listă provizorie cu rezultatele parțiale la probele de concurs.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA ADMITERII 

CENTRE ZONALE DE SELECȚIE pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice:

 Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea;

 Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea;

 Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;

 Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș;

 Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;

 Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui;

 Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – pentru toți candidații înscriși la această școală.

Vă vom informa cu privire la alte noutăți și detalii legate de organizarea și desfășurarea concursului, iar până atunci urăm succes candidaților care se pregătesc pentru admiterea în școlile M.A.I.

Schimbarea suntem noi, 

ECHIPA SIDEPOL.