Solicităm o întrevedere cu noul Premier și conducerea M.A.I.

Având în vedere investirea noului Guvern al României condus de primul-ministru Ciolacu Ion – Marcel, cu ocazia faptului ca în prezent sunt dezbătute la nivel politic teme sociale cu impact asupra familiei organizaționale pe care Sindicatul SIDEPOL o reprezintă, Federația Sindicatelor Democratice din România la care suntem afiliați,

dorește o întrevedere care să aibă ca scop abordarea unor teme de deosebită importanță atât pentru categoria socio-profesională pe care o reprezentăm, dar mai cu seamă pentru societatea românească în aceste vremuri de restriște socială și economică.

Organizația noastră sindicală dorește ca în contextul ședinței să puncteze cu cerebralitate următoarele teme de maximă importanță pentru familia organizațională a polițiștilor:

1. La prima rectificare bugetară din acest an, se impune aplicarea urgentă și integrală a prevederilor Legii nr. 153/2017 referitoare la indemnizații/sporuri și celelalte drepturi care alcătuiesc veniturile salariale ale personalului militar și polițiștilor din cadrul MAI, conform acordului convenit la sfârșitul lunii trecute cu vechiul cabinet.

2. Pentru a evita colapsul instituțional spre care se îndreaptă sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, este imperativă eliminarea prevederilor referitoare la pensiile militare din P.N.R.R. Această abordare populistă și greșită generează incertitudine și previziuni sumbre, iar eliminarea acestor prevederi trebuie să aibă loc înainte de a fi prea târziu.

3. Având în vedere diferența de aproximativ 420 lei pe lună între suma prevăzută și suma plătită conform legii, este necesară punerea în plată a normei de hrană actualizate pentru familia noastră ocupațională. Este important de menționat că această sumă este plafonată de OUG 168/2022. Prin urmare, este crucial să se facă ajustările necesare pentru a asigura respectarea drepturilor noastre legale în ceea ce privește compensația pentru hrană.

4. Este necesară majorarea sporului de suprasolicitare neuropsihică la nivelul permis de Legea-cadru 153/2017, adică de 25%, conform angajamentului asumat de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne de peste un an. Această măsură are ca scop eficientizarea activității Poliției judiciare și a polițiștilor care desfășoară activități în dosarele de urmărire penală sau în alte domenii complexe ale muncii operative. Prin majorarea acestui spor, se recunoaște efortul și implicarea acestor profesioniști în îndeplinirea sarcinilor lor dificile și se creează premisele pentru o activitate mai eficientă.

5. Având în vedere faptul că noile articole de echipare, care alcătuiesc noua uniformă a polițiștilor, nu au fost încă distribuite până în prezent, este necesară prorogarea acordării normei de echipare. Modificările aduse la O.M.A.I. 183/2021 stipulează că drepturile în cauză vor fi acordate doar până în luna octombrie 2023. Prin urmare, este important să se prelungească termenul pentru a asigura polițiștilor accesul la echipamentul corespunzător, în conformitate cu noile prevederi.

6. La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, se estimează că deficitul de personal atinge cifra de 30.000 de cadre. Cu toate acestea, trebuie menționat că această cifră reprezintă doar un deficit teoretic calculat pe baza estimărilor ce se concentrează exclusiv pe funcțiile vacante. Însă, în realitate, este necesar să se ia în considerare și zecile de mii de funcții radiate sau schemele de organizare subdimensionate ale unor arme, structuri sau subunități care nu corespund nevoilor operative actuale.

VEZI AICI SOLICITAREA FSDR ADRESATĂ GUVERNULUI

VEZI AICI SOLICITAREA FSDR ADRESATĂ MAI

În concluzie, întâlnirea dintre conducerea F.S.D.R. și noul Guvern al României, condus de premierul Ion-Marcel Ciolacu, reprezintă un moment crucial pentru colaborarea și dialogul între cele două entități. Tematicile ce vor fi abordate includ aspecte de importanță majoră precum aplicarea prevederilor legale referitoare la drepturile salariale ale personalului militar și polițiștilor, necesitatea majorării sporurilor și ajustarea normei de echipare în concordanță cu realitățile operaționale.

De asemenea, s-a subliniat necesitatea de a aborda deficitul de personal la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și de a identifica soluții eficiente în vederea întăririi echipelor de ordine și siguranță publică. Această întâlnire reprezintă un pas important în direcția consolidării colaborării și dialogului social dintre organizațiile sindicale și noul Guvern, pentru a asigura o administrație eficientă și un mediu de lucru sigur pentru toți profesioniștii din domeniul de ordine publică și securitate națională. Cu toții așteptăm cu nerăbdare viitoarele acțiuni și inițiative care vor rezulta din această primă întâlnire, sperăm noi, constructivă.

Schimbarea suntem noi!
Echipa SIDEPOL