Solicităm punerea în plată a normei de hrană la valoarea actualizată!

Dacă inițial am prevăzut o creștere estimativă de cel puțin 15% pentru majoritatea alimentelor și produselor componente ale normei de hrană nr. 6, în urma răspunsului primit am constatat că prețurile de referință înregistrează creșteri de peste 17%. Vom atașa mai jos tabelul furnizat de I.N.S. în urma solicitării SIDEPOL, în care sunt defalcate per aliment fiecare IPC în parte.

Conform prevederilor Ordonanței nr. 26 din 22 iulie 1994 (**republicată**) privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate, valoarea financiară a normelor de hrană aprobate prin hotărâre a Guvernului se stabilește și se actualizează, în mod unitar, de către Ministerul Apărării Naționale împreună cu celelalte instituții publice prevăzute la art. 1, în funcție de indicii prețurilor de consum pentru actualizare la rata inflației a elementelor patrimoniale, capitolul «Mărfuri alimentare», publicați de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri.

Actualizarea financiară a normei de hrană se face periodic, pe baza indicilor prețurilor de consum prevăzuți la alin. (1) din OUG 36/1994, dacă rezultă diferențe de peste 5% față de luna în care s-a stabilit ultima valoare. Deși prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 35/21.02.2022 privind valoarea financiară actualizată a normelor de hrană , în timp de pace, în vigoare de la data de 01.01.2022 norma de hrană s-a actualizat la 40 lei/zi, această actualizare nu reflectă în realitate decât un procent de 5% în raport cu creșterea indicată prin IPC stabiliți de I.N.S. care depășesc 17%.

Iată că ”ordonanța trenuleț” care a plafonat valoarea normei de hrană la luna ianuarie 2019, blochează astfel până și această ”majorare” din pix de numai 2 lei, de la 38lei/zi la 40 lei/zi, întrucât această actualizare nu poate fi pusă în plată. Precizăm că încă din luna mai 2020 norma de hrană a fost actualizată la 38 lei/zi, dar și atunci ca și acum, prin politica prorogărilor, punerea în plată a formei valorii actualizate a fost suspendată. Cât de curând ordonanța trenuleț va deveni ”ordonanța trenului foamei”, familiile polițiștilor și militarilor încep să-și facă griji cu privire la posibilitatea unui trai decent în contextul crizei prețurilor alimentelor, utilităților, carburanților ș.a.m.d.

Pe această cale am solicitat deja conducerii ministerului să ia act de specificațiile I.N.S. cu privire la IPC alimentelor componente ale normei nr. 6 de hrană, specificații care indică în mod evident o creștere de mai mult de 5%, și să demareze de urgență procedura de actualizare a normei de hrană în raport cu aceste creșteri procentuale de referință așa cum este stabilit de cadrul legal incident.

De asemenea, tot în regim de urgență am solicitat ministerului să înceapă demersurile necesare privind punerea în plată a valorii normei de hrană actualizate, prin modificarea prevederilor O.U.G 130/2021 astfel încât polițiștilor să le fie respectate drepturile la hrană prevăzute de O.G. 26/1994.

Vom continua acest demers și vă vom ține la curent cu privire la rezultatul solicitărilor noastre efectuate în acest sens. Dacă ai de facut o sesizare pe acest subiect sau alte probleme profesionale, o poți face la următorul link SESIZARE NEREGULI, iar un reprezentant al SIDEPOL va intra în legatură cu tine pentru soluționarea solicitării.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL