TCO în linie dreaptă. Probleme identificate şi sesizate conducerii IGPR

în teritoriu.

Încă de la primele sesizări venite din partea participanţilor, am contactat atât conducerea Ministerului Afacerilor Interne sau ce a Inspectoratului General al Poliţiei Române, acolo unde a fost cazul de spete punctuale, privind anumite discrepante între modalităţile diverse de apreciere a documentelor depuse în dosarele de înscriere, de către fiecare candidat.(VEZI INFORMARE NEREGULI SESIZATE)

Având în vedere aspectele menţionate anterior, conducerea I.G.P.R. a organizat în cursul zilei de ieri si azi, două sedinte, în sistem videoconferinţă, cu toate unităţile organizatoare, prin care s-a solicitat în mod expres la analizarea tuturor sesizărilor primite, în regim de urgenţă, referitor la posibile neconformităţi în ceea ce priveste etapa de validare a candidaturilor.

Principalele aspecte sesizate/vizate:

* depunere CV nesemnat/nedatat;

* depunere incompletă a documentelor solicitate în termenul de înscriere;

* imposibilitatea deschiderii sau descărcării unor fişiere din emailurile transmise de către candidaţi;

* lipsa celor 2 calificative anuale.

În cadrul şedintei de azi, 21.01.2021, de la sediul I.G.P.R., inspectorul general a cerut toleranţă zero faţă de orice situaţie de fraudă, solicitând conducerii unităţilor de poliţie organizatoare să invite în sălile de concurs şi la multiplicarea subiectelor, în calitate de observatori, reprezentanţii CNP şi ai organizatiilor sindicale.

În acest sens, organizatia noastră sindicală a desemnat participanti, ca observatori, la toate concursurile la care au existat solicitări venite din partea membrilor.

Vă rugăm să ne comunicaţi, în continuare, orice derapaj de la cadrul legal constatat, pentru a putea interveni în mod eficient în vederea remedierii situaţiei de fapt, iar pe acestă cale dorim să urăm SUCCES tuturor celor care si-au depus candidaturile la concursurile organizate.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL