Ultimele informații privind drepturile de echipare pe anul 2023

Documentul stabilește încă de la început sub formă de exemplu modalitatea de calcul în funcție de modul alocării la drepturile de echipament pentru anul 2023, coroborat cu prevederile O.U.G. 168/2022 prin care s-a stabilit că valoarea financiară a normelor de echipare pentru anul 2023 se menține la nivelul acordat în luna decembrie 2022 și prevederilor O.M.A.I. 183/2002 care prin modificare prevede posibilitatea acordării în bani a cotei părți până la 31.03.2023.

În concret, drepturile de echipament ce se vor acorda în perioada ianuarie-martie 2023 sunt plafonate la valorile stabilite pentru anul 2015, iar drepturile de echipament ce se vor acorda în natură în perioada aprilie-decembrie 2023 se vor face în limita sumei de 5598 lei(7465 lei / 12 luni=622 lei/lună, de unde 9 luni * 622 lei=5598 lei rest)

De altfel, ulterior se explică defalcat valoarea normelor de echipare 1 și 2 pentru toate categoriile și corpurile de polițiști, rezultând că valoarea totală a normei de echipare NR. 1 (reprezentare și ceremonialuri) este de 3211 lei, iar cea a normei de echipare NR. 2(serviciu) este de 4254 lei, rezultând un total de 7465 lei.

Totodată sunt stabilite și o serie de măsuri și reguli cu privire la modalitatea de calcul și acordare a cotei-părți valorice pe anul în curs în funcție de echipamentul primit cu anticipație, pentru cei încadrați în promoția octombrie 2022 și cei din sursă externă, în funcție de gradul deținut și posibilitatea avansării în acest an, precum și în funcție de restanțele rămase din anul 2022 pentru cei care au beneficiat de echipament în natură.

Atașăm mai jos precizările complete ale I.G.P.R. pentru a fi studiate de către dumneavoastră:

 

 

Având în vedere precizările celor două structuri centrale, în cazul în care întâmpinați probleme la nivel local cu privire la aplicarea acestora, ne puteți contacta la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro.

ECHIPA SIDEPOL

Schimbarea suntem noi!