Uniforma polițiștilor, destinație finală!

Astfel, în urma parcurgerii etapelor necesare, proiectul a ajuns la firescul capăt de drum urmând a fi aprobat după consultarea publică, fiind programată ședința de dialog pe marginea temei vineri la sediul Ministerului Afacerilor Interne. După ce organizația noastră sindicală s-a implicat constant, activ și serios în acest demers, transmițând continuu ministerului propuneri legate de proiectului noii uniforme, vineri ne vom prezenta cu ultimul set de propuneri. A

Materialul final de propuneri, observații și sugestii vine în urma parcurgerii formei finale a proiectului de ordin promovat de instituție, sperând și dorindu-ne ca acestea să fie luate în considerare așa cum s-a întâmplat în etapa anterioară a anteproiectului(vezi aici). Puteți consulta forma finală a proiectului M.A.I. accesând link-ul de mai jos:

VEZI PROIECT FINAL PRIVIND UNIFORMA

În urma analizări textului actului normativ, vom preciza câteva aspecte cu care NU putem fi de acord:

–  ”Până la data de 30.06.2022, inspectoratele generale și unitățile necuprinse în structura acestora pot achiziționa, pentru satisfacerea necesităților, articole de echipament” din vechea normă de echipare. Mai pe scurt Ministerul Afacerilor Interne dorește să ”legalizeze” achiziția de modele vechi de uniformă, deși acestea urmează a fi scoase din uz. Practic, în loc ca bugetul destinat pentru astfel de operațiuni să fie îndreptat spre achiziția de uniformei noi, se vor cumpăra uniforme vechi care vor fi casate imediat după. Logica?! Noi nu o găsim și tocmai de aceea vom propune anularea acestui alineat sau ajustarea lui încât să nu se mai tărăgăneze achiziția de uniforme noi sau să se prejudicieze bugetul instituției.

–  ”La data de 01.01.2025, Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 236/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 30 august 2009, cu modificările și completările ulterioare se abrogă.” Un alt alineat cu care nu putem fi de acord, întrucât din punct de vedere juridic vor fi două acte normativ inferioare care vor reglementa aceleași aspecte, fără a se specifica clar în ce condiții sau formă, iar pe de altă parte acest alineat va da posibilitatea unor abuzuri pe linia sancționării abuzive pentru nereguli la portul uniformei, creându-se un haos legislativ și juridic fără precedent.

Prezentul ordin are ca scop înlocuirea, aparent parțială, a prezentului O.M.A.I. 236/2009 în vederea corelării cu noile modificări aduse H.G. 1061/2002 prin H.G. 985/2021 prin care sunt introduse noi articole de uniformă, sunt eliminate anumite articole de uniformă și altele. Având în vedere importanța și necesitatea adoptării într-o formă cât mai corectă și oportună a prezentului proiect, SIDEPOL va elabora în cel mai scurt timp propriile propuneri și observații.

De asemenea am făcut și demersuri pentru urgentarea creării grupului de lucru de la nivelul I.G.P.R. pentru stabilirea modelului noii uniforme și a specificațiilor tehnice de produs, având în vedere că un astfel de grup de lucru s-a constituit deja la nivelul Poliției de Frontieră având loc și o primă ședință pe această temă.

?STADIUL ȘI CALENDARUL PROIECTULUI PRIVIND NOUA UNIFORMĂ(la 23.11.2021)
⬆️ Adoptarea și semnarea de către prim ministru a actului normativ(☑️)
↗️ Publicarea în Monitorul Oficial a H.G. (☑️)
? Redactarea, dezbaterea, adoptarea și publicarea în M.O a Ordinului m.a.i. privind compunerea și portul noii uniforme☑️2/3(dezbaterea publică este în curs)⌛
➡️ Stabilirea modelului noii uniforme în detaliu la nivel de armă sau structură a M.A.I.(la nivelul I.G.P.R. este deja în definitivare un astfel de model)⏳
⤵️ Stabilirea specificațiilor tehnice de produs pentru fiecare articol de uniformă în parte.(imediat după stabilirea noului model de uniformă)⏳
? Demararea achiziției publice și echiparea efectivă a polițiștilor(un termen optimist ar fi începutul anului 2022.)⏳

De asemenea,  vă solicităm să ne transmiteți, punctual, opiniile dumneavoastră privind noul aspect pe care ar trebui să îl aibă uniforma de serviciu și noul regulament de purtare al acesteia, pe adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

Atasamente