Ședință la M.A.I. privind noile măsuri anticovid. Vezi noile modificări

La ședință a fost prezent și unul din reprezentanții organizației noastre sindicale care a susținut proiectul de lege în forma prezentată de către reprezentații Direcției de Ordine Publică și cei ai Direcției Juridice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, formă propusă pentru promovare în Parlament. Acest demers vine ca urmare a sesizărilor și analizelor reliefate în cadrul activității polițiștilor care, deși aplicau sancțiuni contravenționale operatorilor economici care nu respectau prevederile legale, aceștia continuau să repete aceeași faptă mizând pe faptul că amenzile oricum sunt în cuantum prea mic iar câștigul depășește sancțiunea.

Totodată s-a avut în vedere și faptul că trebuie creat un echilibru între operatorii care respectă legea și cei care o sfidează, iar la capitolul funcționare indiferent de program sau restricții, sancțiunea în bani nu rezolva problema. Suspendarea activității localului și închiderea acestuia prin aplicarea, în primă fază a unei atenționări, ulterior a unui sigiliu, în caz de repetare a aceleiași fapte, ne apropie de practica europeană.

În spațiul european și internațional este deja de notorietate faptul că legiuitorii consideră agentul constatator sau cel care este la fața locului ca cel mai îndreptățit să ia măsurile de sancționare. Iată, acest fapt nu se întâmpla și în România unde polițistul nu putea suspenda activitatea operatorului, deși acesta sfida legea în fața lui, iar o simplă amendă îi deranja poate doar un ”0” din cifra de afaceri. În timp ce există societăți care se conformează legilor și care nu pot concura loial cu astfel de practici.

Este important de menționat că, prin proiectul de lege, se dorește ca agentul constatator polițist sau jandarm, să poată aplica în cazul repetării în termen de 15 zile a nerespectării dispozițiilor art. 65, lit. q măsura închiderii a sediului principal sau secundar al operatorului pentru o perioadă de 15 zile, prin afișarea unui mesaj. Dacă se constată o încălcare a măsurii complementare, acesta va putea aplica sigiliu, iar ruperea unui sigiliu constituie infracțiune. În cazul în care nu respectă prevederile art. 65, lit. r, agentul constatator va aplica direct sigiliu, concomitent cu închiderea sediului operatorului pentru o perioadă de 30 de zile.

Ca element de noutate, se introduce o nouă prevedere conform căreia: ”plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii nu suspendă executarea sancțiunilor contravenționale complementare.

Vom atașa mai jos proiectul de lege,  care de asemenea conferă atribuții polițiștilor și jandarmilor și în vederea constatării și sancționării de fapte prevăzute de art. 65, lit. r din Legea 55/2020, pentru a întări scopul principal al actului normativ.

 

 

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL