Urmează promovarea în funcții a polițiștilor

Acesta fapt este motivat și de alocarea bugetară existentă la nivelul Poliției Române pentru acoperirea cheltuielilor ce vor rezulta din urma acestor numiri pe funcții superioare, fapt ce va implica și creșteri de ordin salarial.

Astfel, șefii nemijlociți au sarcina, dar mai ales obligația de a întocmi în cel mai scurt timp notele de fundamentare pentru fiecare subordonat în parte în vederea numirii acestora în funcții de execuție superioare celor deținute, așa cum reiese din prevederile art. 22, alin. (4) din Legea 360/2002 privind Statutul Polițistului. Pe cale de consecință vă îndemnăm să urmăriți cu interes dacă șefii nemijlociți își iau în serios această sarcină dispusă de conducerea I.G.P.R. dar fiind faptul că în trecut s-a remarcat o lipsă de preocupare sau chiar o rea intenție a unor șefi care au ”omis” în mod voit întocmirea acestor note de promovare.

De aceea, cu data de 01.05.2022 ar trebui, de principiu, să fie emise actele administrative de numire în funcție pentru polițiștii care întrunesc condițiile de promovare(vechime, activitate, disciplină, etc.)

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL