Start decontare vouchere de vacanță pentru polițiști

și siguranță națională.

Astfel, în conținutul ordonanței în cauză, la art. IV, alin. (3) se specifică următoarele: (3) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2022-2026, pentru personalul militar, polițiștii, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziționate direct sau prin intermediul unei agenții de turism licențiate, în limita a 1.450 lei anual pentru un salariat.”

Deși a trecut o lună de zile de la adoptarea acestei prevederi, polițiștii încă nu cunosc modalitatea de decontare pe anul în curs cu privire la serviciile turistice, având în vedere că până la această dată nu a fost emisă nicio dispoziție sau instrucțiune în acest sens din partea eșaloanelor superioare ale aparatului central. Astăzi, însă, Direcția Generală Financiară a emis o circulară armelor și structurilor ministerului prin care sunt lămurite mai multe aspecte de natură financiară, printre care și cel al decontării serviciilor turistice pe anul 2022.

Condiții, criterii și aspecte de noutate:

– aspect de noutate – decontarea sumelor cuvenite anilor 2019 și 2020 se poate realiza și anul acesta, în cumul sau nu cu suma cuvenită pe anul 2022, cu condiția ca această sumă/aceste sume din anii precedenți să fie decontate până la data de 30.06.2022;

-serviciile turistice prestate de către orice structură turistică de primire clasificată de pe teritoriul României;

decontarea serviciilor turistice se face în limita a 1.450 lei/salariat;

-serviciile turistice în ansamblul lor cuprind orice activitate de cazare, alimentație publică, transport, tratament balnear, agrement, cu condiția ca acestea să fie prestate de agenți economici sau unități turistice de pe teritoriul României care dețin licență de turism sau certificat de clasificare;

Vezi aici unitățile sau agențiile economice eligibile pentru decontarea serviciilor turistice prestate

↘️⬇️↙️

↪️LISTA UNITĂȚI TURISTICE↩️

decontarea serviciilor turistice se face indiferent dacă au fost efectuate/achiziționate în perioada concediului de odihnă sau în afara lui;

-pentru serviciile turistice efectuate în perioada concediului de odihnă, concediului de odihnă suplimentar sau cel neefectuat din anul precedent, sumele decontate nu se impozitează;

sau

-pentru serviciile turistice efectuate în afara perioadei concediului de odihnă, concediului de odihnă suplimentar sau cel neefectuat din anul precedent, sumele decontate se impozitează;

-decontarea se poate efectua de mai multe ori, în limita a 1.450 lei;

-decontarea se realizează, de regulă, lunar în baza limitelor aprobate;

decontarea se face în baza următoarelor documente:

  1. raport personal aprobat de conducătorul/șeful unității la care se anexează:
  2. facturile eliberate pe numele solicitantului pentru serviciile turistice plătite(facturile fiscale trebuie să conțină noțiunea servicii turistice sau titulatura exactă a acestora, spre exemplu: cazare, masă, ș.a.m.d.);
  3. documentele doveditoare aferente plăților;
  4. după caz, copie a raportului de concediu pentru stabilirea situației financiare de impozitare/neimpozitare a sumei decontate;

-documentele se înaintează structurii financiar-contabile până la data de 05 a fiecărei luni.

Având în vedere numărul mare de colegi care încă nu erau informați cu privire la posibilitatea decontării serviciilor turistice pe anul 2022 sau a condițiilor și criteriilor pentru obținerea acestor drepturi bănești, am dorit să venim în sprijinul lor prin clarificarea acestor câteva aspecte. Dacă există în continuare neclarități cu privire la acest subiect, vă îndemnăm să vă adresați nouă la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro sau prin intermediul paginii noastre de Facebook 

 

 

Echipa SIDEPOL

Schimbarea suntem noi!