• Conform prevederilor statutului, organizația sindicală SIDEPOL, este constituită la nivel național și are reprezentativitate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, prin afilierile la nivel federativ (F.S.D.R.), respectiv confederativ (C.S.D.R.).
  • Pot fi constituite FILIALE ale sindicatului, la nivelul fiecărui ordonator de credite.
  • Filiala este constituită din minim 30 membri, la nivelul unei unități și are conducere proprie.