Admitere pentru școlile de poliție – 2022

Astăzi, Ministerul Afacerilor Interne a publicat DISPOZIŢIA directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/11603 din 03.03.2022 privind organizarea și desfășurarea, în sesiunea martie – mai 2022, a concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, iar prin accesarea acestui link veți obține detalii suplimentare privind sesiunea de admitere și pașii de urmat.

Locurile scoase la concurs în funcție de școli:

Calendarul sesiunii de admitere în școlile M.A.I. este următorul:

  • Înscrierea și depunerea cererii tip de înscriere: 07-18.03.2022(inclusiv sâmbăta și duminica);
  • Evaluare psihologică a candidaților: 22.03.2022;
  • Completarea dosarului de recrutare și depunerea acestuia 27.03.2022;
  • Evaluarea aptitudinilor fizice: 31.03-06.04.2022;
  • Evaluarea cunoștințelor: 09.04.2022;
  • Afișarea listei provizorii cu rezultatele candidaților: 12.04.2022 – ora 10:00;
  • Examinarea medicală: 18.04-20.05.2022;
  • Afișarea rezultatelor finale: 27.05.2022.

Ca element de noutate, această sesiune va cuprinde un nou timp de selecție, prin aceea că proba scrisă se va desfășura sub forma unor teste cu subiecte din limba română și străină, cât și a unor subiecte din legislația specifică M.A.I. precum și de educație civică și cetățenească. Ponderea punctajului pentru subiecte este următoarea:

a) subiecte din disciplinele: limba română – 40% şi limbă străină – 15%;

b) subiecte din legislaţia specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a instituţiilor politice ale statului – 20%;

c) subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raţionamentului logic – 15%.

d) se acordă un punct din oficiu, reprezentând 10% din nota maximă;

Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

VEZI CARE SUNT CENTRELE ZONALE DE SELECȚIE

CENTRE ZONALE DE SELECȚIE pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice

 Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea;

 Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea;

 Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;

 Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș;

 Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;

 Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui;

 Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești – pentru toți candidații înscriși la această școală.

Condițiile legale necesare pentru înscriere și depunerea dosarului de recrutare:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice:

a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

b) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ;

d) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Cu această ocazie, urăm mult succes tuturor candidaților si nu uitați, această meserie este una pur vocațională, iar riscurile ce presupun exercitarea acestei profesii sunt dintre cele mai dure. Fie ca cei mai buni să reușească să ajungă în rândurile noastre! 

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL