Avansarea în grad a polițiștilor la termen și înainte de termen

Norma de bază o identificăm în cuprinsul Legii 360/2002 privind Statutul Polițistului, cât și în OMAI 140 din 2 septembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, acte normative care preved faptul că polițiștii se încadrează în doua categorii, definite în raport cu nivelul studiilor necesare și anume corpul ofițerilor de poliție, respectiv corpul agenților de poliție.

De asemenea, categoriile de polițiști se împart pe corpuri și grade profesionale, după cum urmează:

Corpul ofițerilor de poliție:

a) chestor general de poliție;

b) chestor-șef de poliție;

c) chestor principal de poliție;

d) chestor de poliție;

e) comisar-șef de poliție;

f) comisar de poliție;

g) subcomisar de poliție;

h) inspector principal de poliție;

i) inspector de poliție;

j) subinspector de poliție.

Corpul agenților de poliție:

a) agent-șef principal de poliție;

b) agent-șef de poliție;

c) agent-șef adjunct de poliție;

d) agent principal de poliție;

e) agent de poliție.

Gradele profesionale de chestor, comisar-șef și comisar pot fi obținute numai de către ofițeri cu studii superioare de lungă durata, absolvite cu diploma de licența sau echivalenta, iar pentru agent-șef de poliție poate fi obținut în urma absolvirii unui curs de capacitate profesională, organizat pentru respectivul grad profesional. NOTA:  ofițerul de poliție care a absolvit un curs postuniversitar, un program universitar de master sau care a dobândit titlul științific de doctor în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției de bază, precum și agentul de poliție care a absolvit studii superioare.

Pentru obținerea gradului profesional următor polițistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deținut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;

b) să fi fost apreciat pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad cu calificativul de cel puțin «bine».

Stagiul minim în gradele profesionale este:

Corpul ofițerilor de poliție:

a) chestor-șef de poliție – 2 ani;

b) chestor principal de poliție – 2 ani;

c) chestor de poliție – 2 ani;

d) comisar-șef de poliție – 3 ani;

e) comisar de poliție – 3 ani;

f) subcomisar de poliție – 4 ani;

g) inspector principal de poliție – 3 ani;

h) inspector de poliție – 3 ani;

i) subinspector de poliție – 4 ani.

Corpul agenților de poliție:

a) agent-șef de poliție – 5 ani;

b) agent-șef adjunct de poliție – 5 ani;

c) agent principal de poliție – 5 ani;

d) agent de poliție – 5 ani.

Gradul profesional se acordă polițistului, în condițiile legii, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradul respectiv, aprobat de ministrul afacerilor interne, după cum urmează:

a) de regulă, la data de 25 martie a anului în curs, precum și de Ziua Națională a României – 1 Decembrie;

b) la absolvirea instituției de învățământ de profil ale MAI, precum și celor pregătiți pentru nevoile MAI la alte instituții de învățământ;

c) la reîncadrare;

d) la încadrarea directă;

e) la trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție;

f) la încetarea raporturilor de serviciu;g) post-mortem.

Poate fi propus pentru acordarea gradului profesional următor doar polițistul încadrat, la data avansării, pe un post prevăzut în statul de organizare cu grad profesional superior celui deținut, iar în situația în care, la data acordării gradului profesional următor, polițistul ocupă o funcție prevăzută cu grad inferior celui dobândit, cu aceeași dată se încadrează în funcția minimă corespunzătoare noului grad profesional.

Avansarea polițistului înaintea împlinirii stagiului minim se face de Ziua Națională a României – 1 Decembrie sau în tot cursul anului, pentru merite excepționale, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a îndeplinit jumătate din stagiul minim al gradului profesional pe care îl deține (în situații temeinic justificate, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, polițistul poate fi avansat în gradul profesional următor, fără îndeplinirea condiției prevăzute) ;

b) este apreciat în această perioadă cu calificativul de cel puțin „bine”;

c) postul pe care este încadrat în statul de organizare este prevăzut cu grad profesional superior celui pe care îl deține;

d) a absolvit studiile sau/și cursurile prevăzute de lege.

Tocmai că de-a lungul timpului am primit numeroase sesizări cu privire la avansările înainte de termen, această modalitate de recompensare a muncii unui polițist devenind un instrument al șefilor prin care constrâng lucrătorii la îndeplinirea unor atribuții ”extra” sau prin care își țin aproape ”oamenii de casă”, vă rugăm să ne sesizați acolo unde considerați că sunt astfel de situații.

Reprezentanții SIDEPOL vor fi prezenți atât la nivel central, cây și la nivel local, în unitățile în care avem reprezentanți, la ședințele de conducere organizate în acest sens, pentru a se asigura că există transparență, obiectivitate și deciziile sunt luate în folosul instituției si angajaților care într-adevăr au depus eforturi în activitatea desfășurată.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL