Continuă discuțiile la M.A.I. pe tema principalelor probleme ale polițiștilor (2)

Din partea organizației noastre sindicale a fost prezent președintele Gabriel GÎRNIȚĂ care a continuat expunerea începută în urmă cu două săptămâni pe baza materialului întocmit în urma centralizării propunerilor membrilor din teritoriu și nu numai. Discuțiile au vizat atât aspecte ce țin de salarizare, dotare, reorganizare cât și alte aspecte de importanță pentru polițiști și instituție. Vom reda mai jos un sumar al discuțiilor purtate în cadrul întâlnirii:

 1.  Problematica aplicării Legii 153/2017
  SIDEPOL: Referitor la salarizare, am cerut, cerem și vom cere în continuare ca Legea 153/2017 să fie aplicată în integralitate și intrarea pe grila maximă de salarizare pentru polițiști.
  RĂSPUNS M.A.I.: Punerea în aplicare a prevederilor Lg. 153/2017 se va putea face in funcție de ce va emite sau nu noul Guvern, având in vedere ca OUG 226/2020 are termen de aplicare până la sfârșitul anului 2021. Ministerul susține prin demersuri, posibilitatea intrării pe grila de salarizare, similar celorlalte categorii bugetare.

 2.  Problematica normei de hrană și a suplimentului 12B
  SIDEPOL: Actualizarea financiară a normei de hrană se face periodic, pe baza indicilor prețurilor de consum prevăzuți la alin. (1) din OUG 36/1994, dacă rezultă diferențe de peste 5% față de luna în care s-a stabilit ultima valoare. Luând în calcul considerentele expuse mai sus, Ministerul Apărării Naționale a emis un ordin în data de 24.04.2020 prin care a actualizat valoarea normei de hrană, pe timp de pace, începând cu data de 01.04.2020, acest ordin fiind transmis și către conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Direcția Generală Logistică, structura de resort a M.A.I., care se ocupă cu punerea în plată a acestui drept, a transmis către unitățile subordonate, inclusiv Inspectoratul General al Poliției Române și structurilor teritoriale subordonate acestuia, noul ordin al M.A.p.N, cu valoarea actualizată a normei de hrană la suma de 38 lei/zi. Vă solicităm să aveți în vedere acordarea normei de hrană nr. 6, actualizată, conform prevederilor ordinului comun al structurilor din domeniul ordine publică și siguranță națională. Începând cu data de 15.05.2020 aceasta a fost actualizată la suma de 38 lei/zi, conform indicelui de inflație, de aproape 2 ani de zile polițiștii fiind ”furați” cu 120 lei lunar, la salariu.

  RĂSPUNS M.A.I.: Norma de hrană și suplimentul la norma de hrană 12 B sunt actualizate conform inflației, dar nepuse in plată, blocate tot prin OUG 226/2020. Dacă se modifică actul normativ de blocare sau nu va mai produce efecte, cu 01.01.2021 vor intra in plată la noile valori. 

 3.  Problematica sporului de solicitare neuropsihică și risc deosebit 
  SIDEPOL: Conform solicitărilor avute de către organizația noastră sindicala la începutul acestui an la întrevederea cu ministrul Lucian BODE, solicităm punerea în aplicare și urgentarea majorării ”sporului de judiciar”, cu cel puțin 10%, pentru toate armele M.A.I. similar colegilor din structurile de criminalitate organizată care sunt la acest nivel de ani buni, pentru a se putea beneficia de creștere cel puțin la începutul anului 2022.

  RĂSPUNS M.A.I.: Pentru sporul de solicitare neuropsihică și majorarea acestuia cu 10%  încă se așteaptă nota de fundamentare de la IGPR, prin care să se susțină demersul M.A.I. de acordare a majorării sporului de la 10 la 20%, pentru mai multe categorii de personal. *Sperăm să se aplice cu 01.01.2021

 4.  Normele de aplicare ale sporului de 75%(liberele pentru polițiști cu copii)
  Aici am pregătit un material separat dedicat întregului subiect VEZI COMUNICAT 

 5.  Proiectul noii uniforme
  SIDEPOL: Am transmis deja propuneri pe baza anteproiectului de ordin privind uniforma, proiect care trebuie adoptat ca urmare a modificării H.G. 1061/2002 privind uniforma polițiștilor (VEZI PROPUNERI). Totodată am solicitat lămuriri cu privire la prima etapă de echipare, la modelul uniformelor, fișele de echipare pe 2022 completate deja de polițiști pe modelul vechi, etc.
  RĂSPUNS M.A.I.: Cu privire la acest punct, conducerea M.A.I. a dispus grupurilor de lucru ale armelor să consulte și organizațiile sindicale. Totodată, s-a hotărât ca înaintea adoptării formei finale a ordinului privind uniforma, acesta să aibă și un aviz consultativ al sindicatelor, având în vedere importanța acestui proiect. Pe scurt, grupurile de lucru din I.G.P.R., I.G.P.F.R., I.G.I. și D.G.L. vor trebui să ne consulte și pe noi cu privire la hotărârile luate în legătură cu modelul stabilit pentru uniforme și materialele alese, precum și cu referire la forma finală a ordinului care este necesar a fi aprobat anterior stabilirii modelelor de către arme.
 6.  Proiectul reformei și reorganizării Ministerului Afacerilor Interne
  SIDEPOL: Pe această temă am fost mereu vehemenți, fiind conștienți de urgența și necesitatea care se impune în demararea unei reforme, și nu orice fel de reformă, ci una profundă până la bazele ministerului și structurilor componente. Dezastrul instituțional este eminent în contextul deficitului de personal, lipsurilor logistice, deprofesionalizării, lipsei de viziune strategică, incapacității de intervenție și reacție etc. 
  RĂSPUNS M.A.I.: Deci, așa cum anunța și fostul ministru Marcel VELA, există un plan de reformă, un proiect care în prezent se află în analiză pe structuri. Reforma este un obiectiv al guvernării politice, însă pe noi nu ne interesează aspectele politice, ci cele ce țin de viitorul acestei instituții care ar trebui cu această ocazie și depolitizată, odată pentru totdeauna. În concluzie, demersul privind reforma se află pe masa discuțiilor, este secret și cel mai probabil vom afla de el anul viitor, urmând ca forma finală a proiectului să fie dezbătută și cu sindicatele.

 Urmează ca discuțiile purtate să fie sintetizate iar ministerul să emită un răspuns pentru propunerile formulate.

VEZI MATERIAL

Așteptăm în continuare să ne sesizați probleme sau deficiențe cu care vă confruntați în activitate, precum și propunerile sau soluțiile pe care le considerați necesare în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL