Cum înțelege M.A.I. să uzeze de ordonanțele militare. Propunere modificare Statut Polițist

A circulat în ultimele 2 zile un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, în contextul stării de urgență și pentru responsabilizarea angajaților în executarea misiunilor în această perioadă, sau cel puțin așa au încercat să justifice modificările propuse.

Aceste propuneri de modificare vizau:

 • posibilitatea delegării polițistului fără acordul acestuia;
 • dispunerea detașării pe o perioadă de cel mult 12 luni, fără acordul polițistului;
 • încetarea condițiilor suspendării raporturilor de serviciu, de orice natură, prin dispoziția șefului unității;
 • întreruperea concediilor de odihnă, de studii, învoiri plătite sau concedii fără plată, în funcție de decizia șefului de unitate;
 • posibilitatea acordării de zile de concediu sau învoire plătită, în funcție de necesitatea unității, la dispozitia șefului de unitate;
 • aplicarea de sancțiuni disciplinare fără consultarea consiliului de disciplină;
 • modificarea termenului de decădere la 2 ani de zile, pentru aplicarea sancțiunii disciplinare ;
 • imposibilitatea încetării raporturilor de serviciu în următoarele condiții:
  • Art. 69 – Încetarea raporturilor de serviciu ale polițistului are loc:

   a) la împlinirea vârstei și a vechimii în serviciu, necesare pensiei de serviciu;

   c) la cerere;

   d) la numirea într-o altă funcție;

   f) la destituirea din poliție;

   j) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5).

  

    

Singura propunere eficientă și în folosul angajatului, care vine în această perioadă în sprijinul instituției, este în ceea ce privește posibilitatea cumulării pensiei de serviciu cu veniturile salariale cuvenite pe perioada reîncadrării/redobândirii calității de polițist.

Deși s-a vehiculat că acestă propunere de modificare a Statutului Polițistului prin OUG, va fi pusă în discuție în ședința de Guvern de ieri, 26.03.2020, aceasta nu apare pe ordinea de zi. (VEZI PROIECTE ACTE NORMATIVE ADOPTATE DE GUVERN )

Tot mai mulți colegi ne-au interpelat cu privire la acestă situație, fapt pentru care vom adresa o serie de solicitări către conducerea ministerului de interne pentru a lămuri aceste aspecte și totodată, le atragem atenția domnilor conducători din minister, că dacă tot vor să dea ordonanțe care să sprijine angajații și instituția în această perioadă, să facă bine să emită acel ordin de ministru prin care să pună în aplicare prevederile Deciziei 51/2019 a I.C.C.J. privind plata la nivel maxim.

Echipa Sindicatului SIDEPOL