Din ciclul ,, Modificarea HG,, -sport de anduranță pentru ,, specialiștii ministerelor de forță,, sau economii pe spatele militarilor și polițiștilor.

Sistemele de apărare, ordine publică și siguranță națională, de mai mulți ani sunt slăbite sistematic de către clasa politică ce s-a perindat în ultimele decenii la conducerea țării, atât printr-o subfinanțare continuă, cât și prin ,,izgonirea,, personalului cu experiență, care – în momentul de față – ar adăuga un plus de valoare acestor sisteme de forță ale țării.

Bugetele de austeritate au făcut ca întreaga familie ocupațională apărare, ordine publică și securitate națională să își ajusteze cheltuielile în ceea ce privește asigurarea unei logistici adecvate nevoilor actuale, în contextul situației geopolitice existente, atât pe continent, cât și la scară mondială, precum și cu neîndeplinirea unor obligații financiare ale statului român către militarii și polițiștii săi, ale căror drepturi salariale au rămas ancorate la nivelul anului 2009, însă cu pretenția, din partea guvernanților, ca personalul acestei familii ocupaționale să își îndeplinească, în mod profesionist, atribuțiile de serviciu și să își respecte jurămintele față de țară, depuse la momentul intrării în aceste sisteme esențiale.

Odată cu intrarea în vigoare a H.G. nr.1198/2022, privind drepturile de transport pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, lucrurile – din punctul de vedere al acordării drepturilor către personalul acestor instituții – păreau a intra pe un făgaș normal, însă – cum orice minune nu durează mai mult de trei zile, conform bunei tradiții ale plaiurilor mioritice – din cauza unor ,,specialiști,, această hotărâre a Guvernului, a suferit mai multe modificări, așa cum am arătat în dățile anterioare. Vezi comunicat-Se schimbă schimbarea privind drepturile de transport ale personalului M.A.I.

În actualul context negativ, din punct de vedere economic, în care – în speranța unei redresări a bugetului de stat consolidat – guvernanții României au aruncat în spațiul public mai multe proiecte ale unei Ordonanțe ce prevede unel măsuri fiscal bugetare, ce ar avea ca scop efectuarea de economii, în ceea ce privește cheltuielile de funcționare ale aparatului bugetar, măsuri ce nu ocolesc, în niciun fel, familia apărare, ordine publică și securitate națională.

Și ca acest tablou sumbru să fie complet, ,,mințile luminate,, din M.Ap.N. au elaborat un proiect de modificare și completare a H.G.nr.1198/2022  privind drepturile de transport pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, la care au achiesat și celelalte Ministere și instituții cărora li se aplică prevederile H.G. în cauză, modificări care sunt în detrimentul unora dintre colegii noștri.

Astfel, prin înlocuirea sintagmei ,,personalul,, (sintagmă ce făcea referire la toți angajații sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională) cu sintagma ,,personalul militar și polițiștii,, se observă faptul că personalul auxiliar, în speță personalul contractual, nu vor mai beneficia de acordarea drepturilor de transport pe teritoriu României, cu toate că și această categorie de personal își aduce aportul, conform competențelor, la atingerea obiectivelor instituțiilor ai căror angajați sunt.

Organizația noastră sindicală a militat anterior pentru acordarea drepturilor de transport și pentru categoria personalului contractual, care – efectiv- după niciun an de zile, în care au beneficiat de acest drept, îl vor pierde, în mod nejustificat, fapt ce ne determină să continuăm cu sprijinrea acestei categorii de angajați, în vederea menținerii/obținerii drepturilor ce li se cuvin.

O altă modificare importantă, adusă prin acest proiect, este și condiționarea deplasărilor săptămânale (pe o distanță cuprinsă între 71 km și  300  km) și bilunare (pe o distanță mai mare de 301 km.) de la domiciliu la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu, pentru personalul militar și polițiștii mutați în interes de serviciu într-o altă localitate  decât cea de domiciliu, de a locui împreună cu membrii de familie în localitatea pentru care solicită acordarea contravalorii transportului. Se observă astfel din enunțul  modificării articolului în cauză, ce reglementează acordarea contravalorii transportului săptămânal și/sau bilunar, că nu se mai acordă în cazul deplasărilor de la locul de muncă la reședință și retur, fapt ce va duce la discriminarea unora dintre militarii sau polițiștii care efectiv locuiesc efectiv la o adresă de domiciliu, legal astabilită și menționată în documentele de solicitare a decontării.

De asemenea, proiectul de modificare a HG în cauză, va modifica și procentele de acordare a dreptului de transport din 10 km in 10 km, față de cele actuale care sunt stabilite din 20 in 20 km, stabilindu-se astfel un nou procent pentru transportul săptămânal de pana in 70km.

La data la care proiectul de modificare și completare a HG 1198/2022 privind drepturile de transport pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională,  va fi pus în transparență decizională, organizația  noastră va interveni cu propuneri fundamentate, astfel încât modificările care vor afecta întreaga categorie de personal a sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională sau care vor crea  discriminări de orice formă, astfel încât să fie păstrate prevederile care sunt benefice pentru angajații acestui sistem.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL