Două ordonanțe militare date azi. Se închide un oraș

Iată ce măsuri conține Ordonanța Militară nr. 5/2020:

 • Măsura suspendării zborurilor spre și din Spania, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu 31.03.2020;
 • Aceeasi măsură și pentru zborurile spre și din Italia, începând cu 06.04.2020;
 • Persoanele care părăsesc zona de carantinare vor răspunde penal, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Persoanele care nu respectă locul izolării, vor intra în carantină pentru 14 zile și vor suporta costurile avute cu acest proces, urmând a fi sancționați conform OUG 1/1999, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a prezentei ordonanțe militare.

Principalele măsuri prevăzute de O.M. 6/2020:

 • Se dispune carantinarea Mun. Suceava și a 8 comune limitrofe;
 • Se instituie o zona de protecție asupra unor unități administrativ teritoriale din județul Suceava;
 • În zona carantinată este permis accesul doar pentru marfă, materii prime, alimente, persoane care desfășoară activități economice sau personalul din sistemul de ordine publică și siguranță națională, situații de urgență, administrația publică locală, servicii de utilitate publică;
 • Ministerul Transporturilor și operatorii economici privați de transport feroviar, nu vor comercializa bilete pentru călătorii în zona carantinată;
 • Se aplică și se respectă toate celelalte restricții impuse prin ordonanțele militare anterioare;
 • Organele statului vor stabili măsuri specifice cu privire la intrarea/ieșirea din zona carantinată a mun. Suceava/limitrofă;
  • este interzisă deplasarea între localitățile carantinate/izolate pentru persoane din alte categorii socio-profesionale decât cele menționate mai sus;
  • măsurile de verificare și control vor fi efectuate de către angajații M.A.I. și M.A.p.N;
 • Consiliul Județean Suceava și Primăriile din unitățile administrativ teritoriale menționate în ordonanță, vor lua măsuri de funcționare a serviciilor de utilitate publică și aprovizionarea cu alimente de bază;
 • Se interzice accesul între localități prin alte zone decât drumurile publice;

 

Cele 2 ordonanțe militare urmează să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Echipa SIDEPOL