Hotărâre de Guvern pentru acordarea zilelor libere

 Prevederile Hotărârii se aplică persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art.1 alin.2  din Legea nr. 19/2020.

  •  Zilele libere se acordă:
    • la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul;
    • o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată;
    • copia certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

(4) Modelul declarației este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. VEZI MODEL DECLARAȚIE

#Schimbareasuntemnoi

Echipa Sindicatului SIDEPOL