I.S.O.P. trece în subordinea Academiei de Poliție

Astfel, prin actul normativ pus aflat în transparență decizională se dorește ca Institutul de Studii pentru Ordine Publică(I.S.O.P.) să se reorganizare în cadrul Academiei de Poliție ca ”principală componentă organizatorică a Academiei, în scopul desfăşurării de activităţi de formare profesională continuă a personalului MAI, pentru elaborarea de studii şi analize în domeniul ordinii publice, precum și pentru asigurarea formării manageriale în MAI este Institutul de Studii pentru Ordine Publică.”

VEZI AICI PROIECT H.G.

Proiectul face parte din obiectivele asumate în Programul de Guvernare 2021-2024, respectiv continuarea procesului de reformă a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, reformă care, am fi dorit noi, trebuia să cuprindă întregul minister și nu să se rezume doar la o parte din acesta. Argumentele pentru o reformă totală a M.A.I. sunt reprezentate de dificultățile de ordin structural și organizatoric cu care se confruntă instituția în ultimii ani, plecând de la deficitul de personal, scăderea calității serviciul public, precum și dublarea sau chiar triplarea în unele cazuri ale competențelor unor structuri.

VEZI NOTA DE FUNDAMENTARE

Proiectul vizează și o serie de alte modificări, în special unele legate de masterul profesional:

”Art. 16 – Frecvenţa la cursuri a studenţilor Academiei este obligatorie în cadrul ciclului studiilor universitare de licenţă și de masterat profesional pentru formarea ofițerilor de poliție”. 

”Articolul 17 – (4) Pe durata studiilor universitare de licenţă sau de masterat profesional prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), studenţii Academiei îndeplinesc serviciul militar activ, potrivit art. 3 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare. În această calitate aceştia participă la misiuni şi la alte activităţi ordonate de conducerea MAI.

(5) Regimul juridic aplicabil studenţilor prevăzuți la alin. (1), inclusiv regimul disciplinar, precum şi condiţiile participării la misiunile şi activităţile ordonate se reglementează de către Academie prin Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor Academiei şi fac parte integrantă din Contractul de şcolarizare.”

Așteptăm propunerile dumneavoastră pe marginea acestui demers la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro

Schimbarea suntem noi!

ECHIPA SIDEPOL