Începe plata orelor suplimentare!

2022 de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut.

Astfel, având în vedere faptul că prevederile O.M.A.I. 35/2019 și-au încetat aplicabilitatea odată cu actul normativ superior, în speță O.U.G. 114/2018, la nivelul ministerului s-a dispus ca în conformitate cu prevederile art. II, alin. (3) din O.U.G. 130/2021 –

prin excepţie de la prevederile alin. (1), munca suplimentară prestată în anul 2022 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum şi de către poliţiştii de penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plăteşte cu o majorare de 75% din solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenită/cuvenit, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii.

Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare”, să fie emis un ordin privind punerea în aplicare a acestor prevederi.

Pentru aplicarea prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 (ordonanța ”trenuleț”), reglementarea, prin ordin al ordonatorului principal de credite:

– a condiţiilor de stabilire a majorării în discuție;

– a condițiilor de încadrare a acesteia în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivelul ordonatorului principal de credite;

– a activităţilor deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept.

Singura modificare a intenției de reglementare, în raport cu actele normative anterioare, o reprezintă încadrarea plății majorării în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, la nivelul ordonatorului principal de credite, reglementarea condiţiilor de acordare a majorării, a formulei de determinare a acestui drept salarial și a modalității de plată în baza documentelor justificative specificate, rămânând în continuare aceeași.

În condițiile în care, Poliția Română, uzează de un vid legislativ și interpretare proprie în ceea ce privește serviciul polițienesc  de permanență (VEZI COMUNICAT), avem rugămintea de a ne sesiza cu privire la orice derapaj al șefilor dumneavoastră, atât în ceea ce privește planificările la permanență (pentru situații de urgență/neprevăzute), cât și pentru plata orelor suplimentare efectuate în afara programului normal de lucru sau recuperarea acestora în termenele legale, nu de puține ori existând abuzuri crase ale managerilor.

Vă rugăm să studiați actul normativ din linkul de mai jos și să ne transmiteți propunerile dvs. la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro, acestea urmând a fi prezentate conducerii Ministerului Afacerilor Interne în cadrul ședinței de Dialog Social la care va participa reprezentantul organizației noastre sindicale.

VEZI PROIECT DE ORDIN

 

 

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL