Începem demersurile pentru stoparea împuternicirilor ilegale

conducere din cadrul Poliției Române (VEZI INFORMARE1)(VEZI INFORMARE2)(VEZI INFORMARE3), am știut că vom ajunge și în punctul de a efectua demersuri pentru introducerea unei stări de normalitate și legalitate în acest sistem de ordine publică și siguranță națională, odată aflat în loc de mare respect.

Având în vedere faptul că reprezentanții de vârf ai celor 2 instituții nu au mișcat un deget pentru a achiesa la solicitările noastre în ceea ce privește împuterniciții /desemnații în funcții de conducere, ne vedem nevoiți să le explicăm cadrul legal prin care se pot materializa împuternicirle pe funcții vacante sau temporar vacante, prin instanța de judecată.

Sunt foarte multe unități de poliție, în aest moment, care funcționează ilegal din punct de vedere al celor care se află la conducere, dar pentru că toate trebuie să aibă un început, am ales ca primul exemplu pe care îl ducem către instanța de judecată să fie cel de la nivelul Inspectoraului de Poliție al Județului Dolj, acolo unde, deși peste toate legile/normele/actele normative incidente aflate în vigoare, se află la ”conducerea unității” o persoană împuternicită pentru a treia oară, consecutiv, în mai putin de 7 luni de zile.

În acest sens, ca și procedură prealabilă, am notificat încă de acum 1 săptămână conducerea Inspectoratului General al Poliției Române cu privire la starea de ilegalitate creată și de asemenea, am pus în vedere remedierea, de urgență, a situatiei în fapt și drept.

 

Bineînțeles că nu ne așteptăm la o reacție pozitivă cu privire la sesizarea transmisă în sensul în care să achieseze la solicitarea noastră, fapt pentru care am pregătit deja actiunea în instanță prin care să se constate starea de ilegalitate și normal că vom continua demersul și în alte unități de poliție, cu situații similare, pe plan secund aflându-se deja în atenția noastră situația de la nivelul conducerii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

CE PREVEDE LEGISLAȚIA ÎN DOMENIU:

LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002privind Statutul polițistului:

Articolul 27^15

(1) Împuternicirea reprezintă exercitarea cu caracter temporar a atribuțiilor unei funcții de conducere, pe un post vacant sau pe un post temporar vacant al cărui titular este împuternicit pe o altă funcție de conducere ori nu este prezent în unitate mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv, cu excepția perioadei concediului de odihnă.

(2) Poate fi împuternicit polițistul care îndeplinește condițiile de studii prevăzute în fișa postului, nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare.

Articolul 27^16(1) 

Polițistul poate fi împuternicit, cu acordul acestuia, pe o perioadă de maximum 6 luni. Prelungirea împuternicirii poate fi dispusă, cu acordul polițistului, pentru maximum 6 luni, perioadă în care sunt obligatorii organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului.

(2) În cazul postului de conducere temporar vacant, împuternicirea se poate dispune până la încetarea situației care a condus la vacantarea temporară a postului.

Anexa 7 din OMAI nr. 140 din 2 septembrie 2016privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne:

Articolul 10

(1) Împuternicirea se realizează la propunerea șefului nemijlocit care coordonează activitatea postului de conducere.

(2) Propunerea se materializează într-o notă de prezentare care trebuie să conțină cel puțin următoarele mențiuni:

a) existența postului de conducere vacant sau, după caz, temporar vacant;

b) persoana propusă, funcția deținută și unitatea din care face parte;

c) îndeplinirea condițiilor de studii prevăzute în fișa postului, precum și mențiuni cu privire la existența/ inexistența unei sancțiuni disciplinare sau la faptul că polițistul nu se află în curs de cercetare disciplinară;

d) acordul scris al polițistului;

e) motivarea propunerii;

f) perioada pentru care se propune împuternicirea.

(3) Nota se prezintă persoanei competente să aprobe împuternicirea, care poate dispune cu privire la persoana ce urmează a fi împuternicită.

(4) Pentru posturile de conducere aflate în subordinea nemijlocită a persoanei competente să aprobe împuternicirea, structura de resurse umane prezintă, printr-o notă, fișa postului vacant/temporar vacant, urmând ca aceasta să dispună cu privire la împuternicirea unui polițist.

(5) Împuternicirea polițistului în altă unitate se realizează după notificarea prealabilă a șefului unității în care este încadrat polițistul.

Articolul 11

Prelungirea împuternicirii se realizează potrivit procedurii prevăzute la art. 10.

Vă rugăm să ne indicați la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro  si alte cazuri similare pentru a putea urma aceeasi procedura prin care să stopăm acest tip de numiri facute pe cu totul alte criterii decât cele profesionale, ministerul având obligația de a ocupa postul vacant.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL