Închisoare pentru neplata amenzilor

IATĂ CARE SUNT PRINCIPALELE MODIFICĂRI:

„Art. 392 . – (1) Contravenientul va efectua integral sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii într-un termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării mandatului de executare emis în baza hotărârii judecătoreşti definitive pronunţată în temeiul art. 391 .

(2) Contravenientul care nu respectă prevederile alin. (1) săvârşeşte fapta de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, infracţiune prevăzută şi pedepsită de art. 287 alin. (1) lit. h) din Codul penal.

(3) Dacă contravenientul suferă de afecţiuni medicale, stare de fapt dovedită printr-un certificat de încadrare în grad de handicap sau un certificat de medicina muncii cu menţiunea inapt, afecţiuni care fac imposibilă prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, prevederile alin. (1) şi (2) nu i se vor aplica.”

De asemenea, în vederea punerii în aplicare a modificărilor ordonanței de urgență nr. 2, a fost nevoie si de intervenție pe prevederile Art. 287 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, după cum urmează:

În acest moment, vidul legislativ existent creează imposibilitatea organului fiscal de a urmări și finaliza recuperarea sumelor de bani provenite din sancțiunile contravenționale aplicate de către organele cu drept de control și aplicare sancțiuni contravenționale, fapt ce a condus la strângerea a sute de milioane de lei nerecuperați, de la persoanele sancționate care s-au sustras plăți amenzilor primite.

Din momentul în care legea de modificare a ordonanței de urgență va fi promulgată de Președinte și publicată în Monitorul Oficial al României, va produce efecte, eliminând astfel posibilitatea sustragerii contravenientului de la plată și conferind agentului constatator prerogativele necesare aplicării legii, fiecare persoană sanționată urmând a se gândi temeinic înainte de a lua decizia de a nu plăti o amendă.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL