Lămuriri privind plata indemnizației de 75% pentru polițiști

profil din cadrul instituțiilor încă mai așteaptă norme de aplicare a ordinului sau interpretează după bunul plac prevederile actelor normative în vigoare.

Lucrurile sunt destul de simple și nu trebuie să așteptăm indicații de la nimeni, deoarece legiuitorul a fost suficient de clar în ceea ce privește condițiile de acordare a acestui drept, având în acest sens emisă o lege, un decret, o ordonanță de urgență și un ordin de ministru, adică, în câteva cuvinte: suficiente acte normative pentru a nu mai exista interpretări, multe dintre ele eronate. 

Așadar, avem în primul rând nașterea dreptului prin legea nr. 19 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (VEZI LEGEA) și ulterior decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul Românie, prin care se prevede faptul că :

  • Capitolul IV Domeniul muncii și protecției sociale
  • Art.32 (1) Pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz.
  • (2) Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.

Din cuprinsul decretului și așa cum v-am anunțat anterior în materialele precedente (VEZI INFORMARE), reiese faptul că polițiștii nu beneficiază de zile libere pentru supravegherea copiilor, ca urmare a închiderii temporare a unităților de învățământ, însă colegii au dreptul la o majorare a salariului în cuantum de 75% din salariul brut.

La data de 18 martie 2020, a fost emisă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2(VEZI TEXT ORDONANTA), publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 21 martie 2020, prin care s-au făcut completări la legea 19/2020, iar cele mai importante, care privesc polițiștii ar fi următoarele:

  • (3^3) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care una dintre persoanele prevăzute la alin. (3) se află în una sau mai multe din următoarele situații:a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
  • c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.
  • (3^4) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acestora, în condițiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile prezentei legi nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 Ultimul aspect de interes pentru care am primit întrebări este cu privire la ”telemuncă” și dacă parinții care se află în această situație beneficiază sau nu de indemnizație. În cuprinsul Legii nr. 81/2018 privind reglemetarea acivității de telemuncă, avem reglementate noțiunile de telemuncă și telesalariat:

  • a) telemuncă – forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor;

    b) telesalariat – orice salariat care desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la lit. a). (VEZI LEGE ”TELEMUNCA”)

De aici reiese faptul că, dacă soțul sau soția polițistului desfășoară astfel de activități cu acordul angajatorului, polițistul poate solicita acordarea indemnizației de 75%, în sensul în  care activitatea desfășurată de soț/soție este considerată muncă, în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă încheiat, din altă locație decât sediul angajatorului și nu a beneficiat de dreptul la zile libere conform prevederilor Legii 19/2020.

Așadar, în contextul O.M.A.I. 51/2019 prin care se reglementează modalitatea de acordare a dreptului la indemnizație, cu respectarea condițiilor necesare (VEZI AICI CONDITII ȘI DOCUMENTE NECESARE) și având în vedere motivele expuse mai sus, fiecare coleg care se află în situația în care are dreptul la indemnizație, este rugat să întocmească documentția necesară pe care să o transmită către structura de resurse umane a unității din care face parte, urmând a primi răspuns negativ în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de acordare sau de a se emite dispoziție de punere în plată a dreptului la indemnizație de 75%, conform prevederilor în vigoare, dispoziție care va fi înaintată către structura financiară, pentru punere în plată, cu data salariului lunii imediat următoare depunerii și aprobării documentației.

Ca de obicei, vă asigurăm de sprijinul nostru și vă rugăm să ne sesizați pe orice cale vă este facil, cu privire la neclarități sau nereguli sesizate/întâmpinate cu această procedură.

Echipa Sindicatului SIDEPOL