Libere sau bani pentru polițiștii cu copii pre/școlari! Descarcă model declaratie/raport

aplicare a OUG 110/2021, privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARSCoV2.

Am solicitat lămuriri suplimentare și urgentarea emiterii normelor de aplicare a dreptului prevăzut în ordonanța de urgență, tocmai pentru că atât reprezentanții organizației noastre sindicale, cât și colegii de la celelalte sindicate din M.A.I., am primit nenumărate plângeri de la colegi prin care structurile de resort din cadrul unităților subordonate I.G.P.R./I.G.P.F., refuză să acorde zilele libere cuvenite conform prevederilor OUG, pe motiv că NU AU PRIMIT NORME DE APLICARE sau cum spunem noi că s-au obisnuit în teritoriu: LUMINĂ DE LA ÎMPĂRAȚIE!


Cu această ocazie, reprezentanții ministerului, au comunicat că au pregătit un ordin de ministru ce va intra în dezbatere publică în cursul acestei luni, urmând că din luna noiembrie să se achite și majorarea salarială polițiștilor care nu pot beneficia de zile libere, conform prevederilor OUG 110/2021, moment până la care prevederile actului normativ indicat anterior, produc efecte în ceea ce priveste acordarea liberelor, normele de aplicare fiind necesare doar pentru stabilirea modalității de plată în bani, în cazul în care nu au putut fi acordate zile liber.


În art. 7 alin. 1 din OUG 110/2021 se prevede că: ”Angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi personalul din unităţile sanitare publice beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.”


În art. 7 alin. 4 din același act normativ se prevede că: ,,În situaţia în care angajatorul nu aprobă cererea de acordare a zilelor libere, părintele are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (2), cu condiţia respectării de către celălalt părinte a prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b) şi c).”


Din analiza textelor enumerate mai sus, rezultă că acordarea majorării salariale a fost lăsată la latitudinea șefului nemijlocit și a șefului de unitate și aceasta este acordată doar în situația în care angajatorul nu poate să acorde liber.

 DESCARCĂ MODEL RAPORT

DESCARCĂ MODEL DECLARAȚIE


De precizat că pentru polițiștii care sunt în situația prevederilor art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, respectiv:
,, Prin persoană singură, în sensul art. 2 alin. (2), se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
a)este necăsătorită;
b)este văduvă;
c)este divorţată;
d)are soţul/soţia declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
e)are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
f)nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);
g)a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c)”, prevederile OUG 110/2021 sunt mai favorabile, în sensul că ei își pot alege dacă vor să beneficieze de zile libere sau vor să beneficieze de majorarea salarială, angajatorul fiind obligat să aprobe aceste drepturi, așa cum rezultă din art. 7 alin. 2 ,, Face excepţie de la prevederile alin. (1) părintele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care poate opta fie pentru acordarea de zile libere potrivit art. 1, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite potrivit alin. (4), fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate pentru aceeaşi perioadă.”

Pe acestă cale, vă solicităm să ne sesizați orice fel de problemă pe care o întâmpinați la nivel local, cu privire la cele arătate mai sus, pentru a vă putea acorda, DE ÎNDATĂ, sprijinul necesar în vederea rezolvării problemei dvs.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

Atasamente