Majorări salariale pentru ANGAJAȚII M.A.I.

În cursul zilei de ieri, a avut loc ședința subcomisiei de dialog social, la sediul M.A.I care a avut pe ordinea de zi, doua aspecte:

   I. Punerea în aplicare a prevederilor art. VIII din OUG 26/2024 privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naționale și a unor cheltuieli determinate de pregătirea și executarea unor misiuni în afara teritoriului național, în vederea realizării și menținerii capabilității aferente achiziției sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 și a altor programe de înzestrare, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind retenția și atragerea personalului în aceste domenii.

       Redăm articolul în cauză din ordonanța mai sus-menționată:

       ”Articolul VIII(1) Personalul din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, care participă la realizarea și menținerea capacității operaționale a structurilor/unităților, pentru îndeplinirea misiunilor specifice, beneficiază de o majorare salarială în cuantum de până la 30% din solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază.(2) Structurile/Unitățile se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.(3) Perioada, categoriile de personal și mărimea majorării salariale se stabilesc prin ordin al conducătorului instituției.

Concret, a fost vorba despre un proiect de ordin de ministru care să aibă ca scop majorarea salarială pentru creșterea capacității operaționale. Discuțiile au durat mai bine de 4 ore. Practic, dupa mai multe zile de negocieri, s-a reușit reducerea palierelor de aplicare a acestei majorări salariale și comasarea la un numar de 14 față de 17,  în care sunt introduse procentaje cuprinse intre 10%-30%. Astfel, începând cu 1 iunie majoritatea personalului M.A.I. o să primească acest drept, la salariul lunii iulie. Majorarea salarială  se va aplica la salariul funcției aflat în plată, conform liniei de muncă unde își desfășoară activitatea personalul. Pentru unele linii de muncă s-a reușit ridicarea procentului.

De această majorare va beneficia personalul care :

  • a fost evaluat pentru anul 2023 cu calificativul ,,FOARTE BINE”;
  • a fost evaluat pentru anul 2023 cu calificativul ,,BINE”, situație în care va primi doar 80% din procentul aferent liniei de muncă;

De această majorare, din păcate, nu va beneficia personalul din Ministerul Afacerilor Interne, care:

  •  se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
  •  are raporturile de muncă suspendate;
  • a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  • a fost evaluat pentru anul 2023 cu calificativul ,,NESATISFĂCĂTOR”;
  • a fost evaluat pentru anul 2023 cu calificativul ,,SATISFĂCĂTOR”;
  • nu s-a prezentat din motive imputabile la pregătire tactică/fizică/tragere. În acest context am solicitat ca să fie prelungit termenul pentru a se putea susține aceste activități până la data de 01 august 2024, fapt cu care, conducerea ministerului a fost de acord și în primă fază vor acorda această majorare și acestor colegi, dar dacă până la data menționată nu se vor prezenta la pregătire conform replanificărilor întocmite de structura de pregătire profesională, această majorare se va sista. Cei care sunt scutiți medical, vor benefica de acest drept.

Personalul care va fi desemnat tutore și va desfășura activități de tutore va primi 1% în plus pe perioada instituirii tutelei.

Personalul care este delegat/detașat va primi un plus de 5% dar fără a depăși plafonul maxim de 30%.

Prezentul ordin, are aplicabilitate până la sfârșitul anului 2024, când se va face o nouă analiză pentru prelungirea acestui drept, în situația în care actul normativ care îl reglementează mai este în vigoare.

      II. Majorarea anticoruptie, prevazuta de art.14, alin.3 din Anexa VI a Legii 153/2017, care prevede că:

,,(3)Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil care desfăşoară activităţi privind prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului propriu beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 12,5%.”

Și această majorare va fi acordată tot începând cu 01 iunie, la salariul de funcție aflat în plată, pentru tot personalul din minister, pentru care fișa postului prevede atribuții de prevenire și combatere a corupției. Acest drept se va acorda ca urmare a întocmirii unei note de prezentare de către șeful direct/nemijlocit. Va fi constituită o comisie care va analiza aceste propuneri, urmând ca în termen de 30 zile de la momentul solicitării, să se pronunțe favoravil sau nefavorabil. În situația aprobării acestui drept, majorarea se va acorda începând cu data aprobării comisiei și nu cu data solicitării. De acest drept vor beneficia în special șefii, chiar și cei de post.

Schimbarea suntem noi!

ECHIPA SIDEPOL