Modificări privind acordarea titlului de specialist de clasă

stabilite prin ordin de ministru.

Articolul 28

(1) Pentru asigurarea condițiilor de îndeplinire a misiunilor specifice instituțiilor de apărare, ordine publică și securitate națională, în raport cu standardele de performanță profesională, personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și personalului civil, li se poate acorda titlul de specialist de clasă/domeniu funcțional.

(2) Titlul de specialist de clasă/domeniu funcțional este ierarhizat, în ordinea crescătoare a calificării, pe trei niveluri: clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa 1. Acesta se obține/menține potrivit condițiilor, criteriilor și standardelor de performanță stabilite pentru clasa respectivă, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(3) Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, precum și personalul civil, pentru titlurile de specialist de clasă/domeniu funcțional deținute în specialitate, beneficiază de majorarea soldei de funcție/salariului de funcție/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1.

(4) Specialitățile, condițiile de acordare și de retragere a titlului de specialist de clasă/domeniu funcțional, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-una inferioară, criteriile și standardele de performanță se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

În cursul lunii august 2022, organizația noastră sindicală, a fost invitată la o ședință a Subcomisiei de Dialog Social, organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne, întâlnire care a avut drept scop modificarea și completarea O.M.A.I. S/7/2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea polițiștilor.

Reprezentantul F.S.D.R./Sidepol, prezent la această ședință, a susținut mai multe puncte de vedere privind completarea/modificarea OMAI, în sensul în care condițiile restrictive să fie eliminate, pentru polițiștii puși la dispoziție sau sancționați disciplinar, care să poată beneficia în continuare de titlul de specialist de clasă, în condițiile în care îndeplinesc aceleași atribuții conform fișei postului și, de asemenea, să poată fi evaluați și/sau promovați în clasa următoare a sporului de specialist de clasă. O altă propunere a fost cea privind timpul liber suplimentar efectuat, care să poată fi acordat si după efectuarea concediului de odihnă sau pus în plată.

În urma acestor propuneri și a discuțiilor cu factorii decidenți din M.A.I., au fost acceptate și inserate în noua formă a ordinului, începând să producă efecte cu data de 02.09.2022, ordinul fiind transmis în teritoriu, la unități, pentru cunoaștere si punere în aplicare.

Însă, din păcate, așa cum suntem obisnuiți, au existat si carențe, în sensul în care deși ordinul a fost transmis de la centru către teritoriu, încă nu era cunoscut de către toate structurile implicate în aplicarea lui, fapt ce a condus la emiterea eronată a mai multor dispoziții de sistare a sporului de specialist de clasă.

Situațiile care ne-au fost aduse la cunoștință de către membri, prin liderii noștri teritoriali, am intervenit punctual pe aceste spețe și au fost rezolvate conform noilor prevederi, iar mai mult decât atât, inclusiv colegii care se afla sub efectul unei dispoziții de retragere a acestui drept, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor, structura competentă de resurse umane ar fi trebuit să emită o nouă dispoziție prin care respectivii polițiști sunt repusi în drepturi.

În cazul în care aveți astfel de spețe și nu reușiți să găsiti rezolvarea lor pe plan local, vă rugăm să ne contactați prin orice canal de comunicare posibil, pentru a vă putea oferi sprijinul necesar în vederea remedierii situației de fapt.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL