Noi condiții privind examinarea medicală a candidaților pentru școlile M.A.I.

Proiectul are mai multe obiective, printre care cele mai importante ar fi:

  • stabilirea categoriilor de persoane cărora li se aplică proiectul de act normativ, respectiv candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI și la cele de încadrare directă, rechemare în activitate, reîncadrare sau transfer din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, ca polițist sau personal militar, după caz;
  • aprobarea modelelor și conținutului formularelor utilizate în procedura de examinare medicală;
  • stabilirea obligației medicului de unitate al unității de recrutare de a analiza datele medicale consemnate în adeverința medicală eliberată de medicul de familie și depusă în etapa de constituire a dosarului de recrutare, precum și corespondența dintre antecedentele personale patologice consemnate în cuprinsul acesteia și baremele medicale;
  • efectuarea examinării medicale a candidaților după susținerea probei/probelor de concurs, cu excepția candidaților la instituțiile de învățământ din afara MAI, pentru care examinarea medicală se realizează anterior susținerii acestora;
  • stabilirea unităților specializate la nivelul cărora se realizează examinarea medicală;
  • instituirea termenului în care examinarea medicală își păstrează valabilitatea.

 

Noul ordin va abroga Ordinul ministrului de interne nr.374/2003 privind Metodologia examinării medicale şi baremele pentru încadrarea personalului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a candidaţilor care urmează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, cu completările ulterioare, astfel că noi condiții și criterii, precum și proceduri privind examinarea candidaților pentru instituțiile de învățământ ale ministerului vor fi adoptate.

Precizăm că prezentul ordin nu este publicat în Monitorul Oficial al României.

 

 

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

Atasamente