Noi modificări la Academia de Politie

09.07.2021, pe site-ul ministerului a fost pus în transparență decizională ”Proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, iar în cursul acestei zile a fost transmisă și invitația de a participa la lucrările Comisiei de Dialog Social, unde ar trebui dezbătute și puse în transparentă decizională, principalele atribuții si formă de organizare a acestei instituții de învățământ a M.A.I.

În urma ultimelor modificări din cadrul instituției, studiile universitare de licență au fost reorganizate exclusiv în cadrul a două facultăți – Facultatea de Poliție și Facultatea de Pompieri. Facultatea de Poliție s-a înființat prin reorganizarea Facultății de Poliție, a Facultății de Poliție de Frontieră, a Facultății de Jandarmi și a Facultății de Științe Juridice și Administrative, preluând de la acestea atribuțiile formative, elementele de structură și personalul.

Prin proiect se propun următoarele:

 stabilirea structurii organizatorice a Academiei;

 reglementarea unor aspecte referitoare la asigurarea conducerii Academiei;

 stabilirea atribuțiilor ce revin structurilor Academiei, respectiv:

  • componentelor educaționale și de cercetare științifică: Facultatea de poliție, Facultatea de pompieri, Facultatea de arhivistică, Centrul de învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă, Serviciul management educațional și asigurarea calității învățământului și metodologii, Colegiul Naţional de Afaceri Interne, Departamentul de studii doctorale, Departamentul coordonare formare continuă, Centrul elaborare și accesare proiecte de cercetare;
  • componentelor cu rol de suport: Secretariat academie, Serviciul secretariatcabinet, Compartimentul relații cu publicul, Structura de securitate / C.S.T.I.C, Serviciul cooperare universitară și relații publice, Compartimentul control intern, Serviciul management resurse umane, Compartimentul psihologie, Serviciul  juridic și contencios, Financiar (la nivel de serviciu), Serviciul management operațional;
  • componentelor cu rol logistic: Serviciul logistic, Serviciul implementare proiecte și achiziții publice, Biroul informatică și comunicații.

Față de forma Regulamentului, principalul aspect de noutate propus prin proiect este reprezentat de înființarea Departamentului formare continuă, în a cărui structură organizatorică se înființează Serviciul coordonare metodologică, didactică și curriculară, respectiv Centrul de consiliere și orientare în carieră. Acest demers este realizat în considerarea competenței stabilite recent în sarcina Academiei, prin H.G. nr.535/2021, de a coordona metodologic, didactic şi curricular Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen şi Centrul de Formare Iniţială şi Continuă a personalului MAI.

Dacă aveți de transmis propuneri pe marginea acestui subiect, asteptăm mesajele dvs. la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro 

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL