Noi prevederi privind examinarea medicală a candidaţilor pentru şcolile de poliţie

de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.

În vederea eliminării anumitor disfuncţionalităţi privind procesul medical de selecţie al candidaţilor pentru unităţile de învăţămând ale M.A.I., din practica rezultată din anii anteriori cu ocazia  întocmirii fișei medicale și examinarea medicală în vederea stabilirii aptitudinii medicale, a rezultat  necesitatatea măsuri de remediere sau îmbunătățire a actului normativ incident.

Soluțiile propuse prin proiect vizează:

1. îmbunătățirea circuitului documentelor necesare eliberării Fișei-medicale tip de admitere/încadrare în MAI;

2. eliminarea posibilității contestării inaptitudinii ce rezultă din istoricul medical consemnat în evidențele medicului de familie, asumat sub semnătură și parafă în adeverința medicală precum și a posibilității contestării inaptitudinii exprimate ca rezultat al refuzului efectuării investigațiilor suplimentare necesare examinării medicale;

3. responsabilizarea centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu din rețeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne, prin obligativitatea identificării și asigurării specialităților necesare examinării medicale, în scopul eficientizării procedurii de examinare medicală;

4. simplificarea conținutului Adeverinței medicale eliberate de medicul de familie al candidatului, în vederea eliminării inadvertențelor constatate în practică;

5. reformularea conținutului Adeverinței medicale în sensul corelării acesteia cu recomandările Colegiului Medicilor din România privind competențele medicilor de familie, raportat la prevederile legale incidente.

6. modificarea Fișei-medicale tip de admitere/încadrare în MAI, prin introducerea unor examinări paraclinice suplimentare și eliminarea unor examene de specialitate ce nu se pot asigura prin rețeaua sanitară proprie;

7. modificarea termenelor de depunere, respectiv de soluționare a contestațiilor, ca urmare a constatării faptului că anumite investigații suplimentare necesare soluționării contestației implică timp suplimentar;

8. completarea procedurii de soluționare a contestațiilor prin stabilirea circuitului de informare a candidaților și a unităților de recrutare în vederea finalizării procedurii de recrutare și selecție.

VEZI PROIECTUL DE ORDIN CU TOATE MODIFICĂRILE

Se impune revizuirea procedurii de examinare medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne/la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, pe de o parte, respectiv a adeverinței medicale eliberate de medicul de familie și completate de medicul de unitate al structurii de recrutare, și a Fișeimedicale tip de admitere/încadrare în MAI, pe de altă parte.

VEZI NOUL MODEL DE ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

 

DESCARCĂ ANEXELE ÎN FORMAT PDF 

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise, pe adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro 

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

Atasamente