Norme metodologice pentru aplicarea majorării de 75%

aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. 3 din  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 147 din 27 august 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Se solicită punct de vedere din partea specialiştilor unităţilor de poliţie aflate în subordinea I.G.P.R., având în vedere faptul că eventualele propuneri sunt necesare a fi transmise către conducerea M.A.I., în vederea punerii în transparenţă decizională a ordinului de ministru privind normele metodologice şi ulterior pentru punerea în aplicare a noilor prevederi ale O.U.G. 147/2002.

Considerăm o tărăgănare, din partea conducerii Ministerului Afacerilor Interne, a punerii în plată a dreptului la majorare în cuantum de 75%, prin emiterea acestor norme, mai ales prin faptul că nu vin cu nimic în plus faţă de prevederile ordonantei modificată şi publicată în Monitorul Oficial.

Ataşăm proiectul de ordin publicat de I.G.P.R.:

Practic, în acest moment, orice demers, pe care îl pregătiseră unităţile de poliţie pentru punerea în plată a dreptului la majorare către solicitanţii care îndeplineau condiţiile de acordare. este blocat, până la apariţia acestor norme metodologice reglementate prin ordin de ministru.

Odată cu punerea proiectului mai sus menţionat în transparenţă decizională în şedinţă de dialog social la nivelul M.A.I., reprezentanţii SIDEPOL vor încerca susţinerea introducerii unor prevederi care să favorizeze lucrătorii ce au fost discriminaţi abuziv, până acum, prin interpretările „specialiştilor M.A.I.”

Dacă aveţi propuneri pe marginea acestui proiect de ordin, vă rugăm să le transmiteti la adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL