Normele privind decontul chiriei, publicate în Monitorul Oficial

După 3 luni de zile de la punerea în transparență a modificărilor ce au survenit la HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor, așa cum v-am comunicat si la data respectiva VEZI COMUNICAT, la data de 23.10.2023 au fost publicate în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 957/23.X.2023, modificările care dau posibilitatea polițiștilor numiti în prima funcție sau mutati în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi au domiciliul să beneficieze de compensația lunară pentru chiria aferentă unei locuințe situate într-o localitate aflată la maximum 70 km față de locul de muncă.

VEZI PREVEDERILE HG PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL

Toți colegii care până acum au avut rapoarte în așteptare, nefiindu-le acordat acest drept, pe motiv că nu există norme de aplicare, vor primi toate drepturile aferente de la data depunerii solicitărilor, dacă se încadrează în conditiile de acordare prevăzute de noul HG, după cum urmează:

  • nu beneficiaza de transport zilnic sau săptămânal;
  • nu detine locuinta personală în localitatea în care solicită chiria;
  • nu are atribuită locuință de serviciu;
  • se află în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu sau deplasarea de la domiciliu la locul de muncă nu permite îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
  • în vederea acordării compensației lunare pentru chirie, când intervin modificări succesive ale raportului de serviciu al polițistului în localitatea în care se află locul de muncă, este relevantă prima modalitate de stabilire/modificare a raportului de serviciu în acea localitate.
  • distanţa se stabileşte între adresa locului de muncă și adresa imobilului închiriat/ cumpărat, pe traseul cel mai scurt de deplasare, pe drumuri publice, folosindu-se calculatorul de rute disponibil pe site-ul Google Maps – https://www.google.com/maps/.
  • În situaţia în care soțul/ soția solicitantului deține calitatea de polițist/cadru militar în activitate/polițist de penitenciare, având dreptul la compensație lunară pentru chirie în aceeași localitate, se acordă o singură compensație lunară pentru chirie, potrivit opțiunii acestora.

Odată cu intrarea în vigoare a normelor de aplicare, acolo unde veți întâmpina probleme privind acordarea, vă rugăm să ne sesizați la adresa de e-mail: sidepol@sindicvatulpolitistilor.ro sau prin liderii teritoriali, pentru a putea interveni punctual în vederea rezolvării problemei dvs.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL