O.M.A.I. 140/2016 se va modifica. Vezi propuneri

Prin proiect urmează să fie operate modificări și completări asupra Omai nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne.

Principalele modificări sau completări care urmează să fie aduse acestui ordin, sunt:

  1. În cazul în care în unitatea în care se organizează concurs nu există persoane care au funcția cel puțin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs sau nu deţin studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs, din comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor fac parte persoane/specialişti care au funcția cel puțin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, de la eşalonul superior sau de la altă unitate a MAI sau/şi din afara MAI;
  2. Înainte de începerea activităţii, membrii comisiei de concurs şi ai comisiei centrale de concurs, precum şi secretarul acestora completează un angajament cu privire la păstrarea confidenţialităţii subiectelor/temelor, ghidului de interviu şi grilei de apreciere/corectare şi notare/baremului de apreciere, precum și cu privire la faptul că nu vor îndruma, în mod individual, candidații în procesul de pregătire;
  3. Elaborează subiectele/temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere pentru probele de concurs, cu cel mult 24 ore înainte de susţinerea fiecărei probe în cazul posturilor de execuție, respectiv cu cel mult 6 ore înainte de susținerea fiecărei probe în cazul posturilor de conducere, având în vedere tematica şi bibliografia de concurs, precum şi cerinţele înscrise în fişa postului scos la concurs;
  4. Anunţul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afişează la sediul unităţii, inclusiv prin avizierele electronice, dacă acestea există, şi se postează prin grija compartimentului de resurse umane, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării concursului, pe pagina de internet a unităţii sau a eşalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, în presa scrisă;
  5. În situația concursului pentru ocuparea postului vacant prin reîncadrare ca poliţist, încadrare directă sau transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în anunț se specifică faptul că examinarea medicală şi evaluarea psihologică de către structurile de specialitate ale MAI, se realizează exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”;
  6. Interviul prevăzut la alin. (1) cuprinde, în principal, cu respectarea tematicii şi bibliografiei de concurs, subiecte prin care se solicită analiza unor situaţii specifice ori identificarea de soluţii la speţele profesionale prezentate. De asemenea, interviul poate să cuprindă elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, precum şi capacitatea managerială;

 VEZI TOATE PROPUNERILE

Prin modificările care urmează să fie introduse la ordinul pe linie de resurse umane se dorește o transparentizare a probelor de concurs, pentru locurile ce urmează a fi scoase în cadrul unităților ce aparțin de M.A.I.

Organizația noastră sindicală va transmite către minister o serie de propuneri pe marginea acestui proiect de modificare a OMAI 140/2016, iar persoanele care sunt interesate să contribuie la îmbunătățirea acestora, sunt rugate să transmită propunerile pe adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

Atasamente