Ordinul M.A.I. pentru plata indemnizației de 75% a fost emis. Vezi acte necesare

supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, și pentru stabilirea măsurilor necesare acordării majorării salariale prevăzute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 și de art. 31 din Legea nr. 19/2020, a fost  publicat în M.Of. al României, în vigoare de la 24 martie 2020.

VEZI TEXT ORDIN 51/2020

 Așa cum v-am anunțat încă din 17 martie 2020 VEZI COMUNICAT, atunci când a fost publicată legea prin care se acordă zile libere și Decretul Președintelui prin care acest drept a fost suspendat pentru personalul din structurile de ordine și siguranță națională, în contextul asigurării măsurilor de ordine și siguranță publică, pe timpul Ordonanțelor Militare emise de M.A.I., reprezentanții unităților de poliție așteptau emiterea acestui ordin care să îi ajute în implementarea procedurilor necesare punerii în plată a dreptului.

Pentru a putea beneficia de cuantumul indemnizației de 75%, este necesar să depuneți la structura de resurse umane a unității de poliție din care facți parte, următoarele documente:

  • raport solicitare drept, înaintat către șeful unității (solicitarea se depune o singură dată, în luna/prima lună din perioada în care se cuvine majorarea salarială);
  • actul de identitate al solicitantului, în copie;

  • certificatul de naștere al copilului/copiilor, în copie;

  • după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului/copiilor, în copie;

  • declarație pe propria răspundere a solicitantului, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 (VEZI MODEL DECLARATIE PROPRIE RĂSPUNDERE) la prezentul ordin;

  • declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa NR. 2 (VEZI MODEL DECLARATIE PROPRIE RĂSPUNDERE A CELUILALT PĂRINTE) la prezentul ordin;

  • angajamentul solicitantului de a restitui sumele încasate cu titlu necuvenit.

Pentru efectuarea plății majorării salariale, cererea aprobată, împreună cu toate documentele prevăzute , se transmite de către secretariatul unității către structura financiară care asigură plata, până la data de 5 a lunii următoare.

Personalul care îndeplinște condițiile și a primit dreptul la indemnizație are obligația de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condițiile care au stat la baza acordării majorării salariale.

Vă rugăm să ne sesizați dacă întâmpinați dificultăți la depunerea documentației necesare primirii indemnizației.

Echipa Sindicatului SIDEPOL