Ordinul privind Dispoziția de Zi pe Unitate pus în transparență decizională

Proiectul de ordin vizează următoarele aspecte:

• posibilitatea utilizării sistemelor informatice de management electronic al documentelor în procesul de redactare şi gestionare a Dispoziției de zi pe unitate, Ordinului de zi pe unitate și a Situației zilnice privind asigurarea continuității și dinamica personalului la nivelul conducerii MAI și șefilor unităților MAI;

• extinderea domeniului de aplicare a actului normativ şi în unitățile militare din cadrul MAI, în ceea ce privește modul de redactare şi gestionare a Ordinului de zi pe unitate;

• stabilirea modalității de gestionare a Dispoziției de zi pe unitate și a Ordinului de zi pe unitate în situația în care acestea se regăsesc în Lista cuprinzând categoriile de informații clasificate elaborate la nivelul unităţii respective şi nu au fost declasificate la nivelul unităţii;

• stabilirea clară, prin introducerea unui capitol distinct în conținutul Dispoziției de zi pe unitate şi Ordinului de zi pe unitate, a modalității de consemnare a comunicărilor restante care nu au fost menționate în documentele elaborate în ultima zi lucrătoare;

• reglementarea modalității de redactare și gestionare a Situației zilnice privind asigurarea continuității și dinamica personalului la nivelul conducerii MAI și șefilor unităților MAI;

• clarificarea modului de difuzare a extraselor din Dispoziția de zi pe unitate și Ordinul de zi pe unitate;

• abrogarea O.M.I. nr.382/2003 privind redactarea Dispoziției de unitate, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastră pot fi transmise pe adresa de e-mail sidepol@sindicatulpolitistilor.ro, urmând a le centraliza și susține în cadrul ședinței ce va avea loc la sediul M.A.I. 

CITEȘTE PROIECTUL DE ORDIN

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL

 

Atasamente