Poliţiştii avansaţi de Ziua Naţională

Decembrie, pentru personalul din subordine.

Având în vedere cele arătate mai sus, conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române, a repartizat către unităţile teritoriale, numărul de indicatori alocat fiecărei unităţi, propunerile urmând a fi făcute cu respectarea cadrului legal în vigoare.

Ordinul nr. 140 din 2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, prevede care sunt condiţiile de acordare a graduluin profesional înainte de termen, după cum urmează:

*Gradul profesional se acordă polițistului, în condițiile legii, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradul respectiv, aprobat de ministrul afacerilor interne, de regulă, la data de 25 martie a anului în curs, precum și de Ziua Națională a României – 1 Decembrie, putând fi propus pentru acordarea gradului profesional următor doar polițistul încadrat, la data avansării, pe un post prevăzut în statul de organizare cu grad profesional superior celui deținut.

*Avansarea polițistului înaintea împlinirii stagiului minim se face de Ziua Națională a României – 1 Decembrie sau în tot cursul anului, pentru merite excepționale, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) a îndeplinit jumătate din stagiul minim al gradului profesional pe care îl deține;

b) este apreciat în această perioadă cu calificativul de cel puțin „bine”;

c) postul pe care este încadrat în statul de organizare este prevăzut cu grad profesional superior celui pe care îl deține;

d) a absolvit studiile sau/și cursurile prevăzute de lege.

Conform precizărilor transmise de la nivel central, şefii de unităţii, vor trebui să aibe în vedere la propunerile pe care le vor formula în vederea avansării, ca cel puţin jumătate din numărul indicatorilor alocaţii unităţii respective, să fie repartizaţi agenţilor de poliţie.

Reprezentantii organizaţiei noastre sindicale vor fi prezenţi la şedintele de comandă unde se vor pune în discuţie notele de fundamentare pentru persoanele propuse a fi avansate înainte de termen, urmărind echitatea şi echilibrul deciziilor managerilor, în vederea respectării drepturilor poliţiştilor care s-au evidenţiat în cursul acestui an, în activitatea pe care au desfăşurat-o.

În cazul în care constataţi neregului, în cadrul unităţilor din care faceţi parte, cu privire la cele arătate în prezentul comunicat, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail: sidepol@sindicatulpolitistilor.ro, urmnd a ne implica activ ]n solutionarea probelemlor sesizate.

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL