Polițiștii nu mai sunt cobai în pandemie!

Din capul locului, reprezentantul SIDEPOL prezent la întrunire a expus punctul nostru de vedere în ceea ce privește competența polițiștilor în a verifica persoanele carantinate/izolate, respectiv faptul că Poliția Română nu are instituită printr-o normă legală atribuția expresă de a îndeplini această sarcină și nu suntem de acord cu stabilirea vreunei proceduri care excede cadrului legal.

VEZI ADRESA CU OBSERVAȚIILE SIDEPOL TRANSMISĂ CĂTRE IGPR-DOP

 

În continuare, prezentăm extrasele din normele legale pe care ne-am fundamentat punctul de vedere:

  • Conform Legii 218/2002, una dintre atribuțiile Poliției Române, prevăzute de art. 27 este că Acordă sprijin, potrivit legii, autorităților administrației publice centrale și locale în vederea desfășurării activității acestora, iar la art. 32 din aceeași lege este prevăzut că îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin LEGE.
  • În conformitate cu legea 55/2020 privind unele măsuri de prevenire și combatere a efectelor pandemiei COVID-19, art. 67, alin.2, lit. c), polițiștii, jandarmii și polițiștii locali sunt abilitați să aplice sancțiuni contravenționale privind contravențiile prevăzute la art. 65 lit. d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), q) și r).
  • Conform art. 3, lit. r) din Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniu sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, este precizat ca organe de control – organele stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare, cu competențe de verificare și monitorizare a respectării de către autoritățile sau persoanele în cauză a măsurilor dispuse în temeiul prezentei legi, nefiind specificat în nicio normă juridică ca Poliția Română este organe de control în înțelesul acestei legi.
  • Mai mult decât atât, conform art. 22 din Legea 55/2020, este stabilit că pe durata stării de alertă, pentru angajații din sistemul public, angajatorul poate stabili, cu acordul acestora, executarea unor lucrări sau sarcini de serviciu urgente, în legătură cu prevenirea și combaterea situației care a generat starea de alertă, indiferent de natura atribuțiilor de serviciu, cu asigurarea măsurilor de protecție a angajatului.   
  • Prin Decizia CCR nr. 258/2017 s-a declarat neconstituțional sintagma „Situații temeinic justificate” din conținutul art. 22, alin. (8) din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului întrucât norma legală nu este precisă și previzibilă.
  • Aplicând principiul de drept mutatis mutandis, constatăm că orice normă legală, care se vrea a fi invocată de către reprezentanții guvernului este sortită declarării neconstituționale în măsura în care nu stabilește clar, concret, concis și predictibil atribuțiile pe care le are polițistul privind combaterea efectelor pandemiei Covid-19.
  • Conform art. 38 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale polițiștilor s-a stabilit că în fișa postului se interzice introducerea sintagmei „execută și alte sarcini”.

Așadar, având în vedere normele legale menționate mai sus, am invocat faptul că realizându-se o procedură de lucru, va fi întru totul în afara legii. În aceste condiții o să ne vedem nevoiți să acționăm conform legii și să ne formulăm petiții/plângeri/denunțuri la autoritățile abilitate să cerceteze aceste aspecte. Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române au luat act de cele expuse de reprezentantul organizației noastre sindicale, urmând a lua o decizie în acest sens. Trebuie să remarcăm faptul că polițiștilor le-a fost introdusă ca obligație de serviciu să verifice măștile populației dacă sunt conforme sau nu cu un anumit standard.

Dacă o ținem în ritmul ăsta, de la verificat standardul măștilor, verificat persoane izolate la domiciliu care pot fi bolnave, vom ajunge în a ne transforma din polițiști în inspectori de calitate, asistenți medicali sau medici, inspectori DSP, și poate le vor da atribuții polițiștilor de la cazier judiciar să și vaccineze persoanele care se prezintă la ghișeu fără vaccin sau test.

Suntem bătaia de joc a regimului politic și constatăm că prin membrii guvernului, polițiștii sunt puși întotdeauna în prima linie când vine vorba de obligații de control și sancționare a populației, fiind capabili să emită dispoziții nelegale doar pentru a-și demonstra supunerea sau puterea și de a sta liniștiți în fotoliile lor scumpe din piele, dar când vine vorba de aplicarea legii salarizării, pe care tot ei au dat-o în urmă cu 5 ani de zile, se fac că plouă, acordând sporuri de COVID celor din prefecturi care nu au nicio treabă cu activitățile privind pandemia COVID-19 și majorând pensiile și salariile tot acelora care au venituri mici, de peste 15.000 de lei.

În concluzie, Sindicatul Democratic al Polițiștilor din România SIDEPOL se opune realizării unei proceduri de lucru privind verificarea persoanelor carantinate/izolate la domiciliu întrucât NU AVEM INSTITUITĂ O OBLIGAȚIE LEGALĂ EXPRESĂ!

Conform art. 22 din Legea 55/2020 vă îndrumăm să întocmiți înscrisuri prin care vă manifestați acordul sau dezacordul pentru efectuarea de alte atribuții în afara de cele instituite legal și să țineți cont că SUNTEM PRIMII LA OBLIGAȚII DAR ULTIMII LA DREPTURI!

SCHIMBAREA SUNTEM NOI!

Echipa SIDEPOL

Atasamente