Polițiștii rutieri- misiuni speciale pentru demnitari

599/2008, este pus în transparență decizională pe site-ul ministerului, fiind așteptate propuneri și sugestii în termen de 10 zile calendaristice, pe marginea modificărilor propuse.

Ce cuprinde textul actual:

Anexa nr. 11

5. Conducătorul auto are obligaţia de a completa zilnic şi poartă răspunderea pentru: 

c) prin excepţie, în cazul ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, şefilor de departamente, adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică, secretarului general şi secretarilor generali adjuncţi ai Ministerului Afacerilor Interne, precum şi al misiunilor specifice formaţiunilor care desfăşoară activităţi informativ-operative şi de anticorupţie, în coloana «Itinerarul de deplasare» din foile de parcurs eliberate pentru autovehiculele utilizate se va menţiona sintagma «Misiune».

 Potrivit Anexei nr. 11 la Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, foaia de parcurs este documentul de bază pentru plecarea autovehiculului în cursă, care cuprinde informații referitoare la distribuția de carburanți, rulajele la care se efectuează reviziile tehnice, itinerarul și rulajul efectuat, respectiv orele de funcționare.

Conducătorul auto are obligația de a completa zilnic foaia de parcurs cu date privind kilometri la plecare în prima cursă, la sosire din ultima cursă și rulajul parcurs, respectiv de a completa coloanele ,,plecare”, ,,sosire”, ,,itinerarul de deplasare”, ,,distanța parcursă în km” și ,,timpul de funcționare”, purtând răspunderea pentru aceste date.

De la această obligație a fost instituită o excepție în cazul ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, șefilor de departamente, adjunctului șefului Departamentului ordine și siguranță publică, secretarului general și secretarilor generali adjuncți ai Ministerului Afacerilor Interne, precum și al misiunilor specifice formațiunilor care desfășoară activități informativ-operative și de anticorupție, conform căreia în coloana ,,itinerarul de deplasare” din foile de parcurs eliberate pentru autovehiculele utilizate, se menționează sintagma ,,misiune”.

La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române funcționează Serviciul Independent Rutier pentru Misiuni Speciale care își desfășoară activitatea în scopul asigurării deplasării în siguranță a coloanelor oficiale și a transporturilor agabaritice și/sau speciale, al soluționării accidentelor de circulație și al evenimentelor rutiere de alt tip, a sancționării faptelor de natură contravențională și cercetării celor de natură penală săvârșite la regimul circulației pe drumurile publice.

Serviciul Independent Rutier pentru Misiuni Speciale cooperează cu instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale specializate în protecția demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul șederii lor în România și a familiilor acestora, în limitele competențelor legale, dispune măsurile specifice privind stabilirea traseelor și a dispozitivului rutier necesar executării misiunilor de însoțire a coloanelor oficiale, precum și asigurarea însoțirii cu echipaje de poliție rutieră și coordonarea, în timpul desfășurării misiunilor, a activităților întreprinse de structurile teritoriale de profil pentru asigurarea deplasării pe drumurile publice, a coloanelor oficiale.

Care este modificarea adusă:

La Anexa nr. 11, punctul nr. 5, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) prin excepție, în cazul ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, șefilor de departamente, secretarului general și secretarilor generali adjuncți ai Ministerului Afacerilor Interne, precum și a misiunilor specifice formaţiunilor care desfăşoară activităţi informativ-operative şi de anticorupţie, a misiunilor specifice însoțirii coloanelor oficiale, în coloana «Itinerarul de deplasare» din foile de parcurs eliberate pentru autovehiculele utilizate se va menţiona sintagma «Misiune».

VEZI ORDIN MODIDICARE

Schimbarea suntem noi!

Echipa SIDEPOL